ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

គណៈកម្មាធិការ​ស៊ើបការ​សម្ងាត់​របស់​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក​ បញ្ចេញ​របាយការណ៍អំពី​ការធ្វើ​ទារុណកម្ម

គណៈកម្មាធិការ​ស៊ើបការ​សម្ងាត់​របស់​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក​បាន​បញ្ចេញ​របាយការណ៍​ចំនួន​៦.០០០​ទំព័រ​ស្តីអំពី​ការធ្វើ​ទារុណកម្ម​ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបរាប់​ដោយ​លម្អិត​ អំពី​វិធី​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​យ៉ាងខ្លាំង​ដូចជា ការឃុំខ្លួន​នៅ​ក្នុង​កន្លែង​ដ៏​តូច​ចង្អៀត ការរំខាន​មិន​ឲ្យ​ដេក​គ្រប់គ្រាន់ និង​ការសួរ​ចម្លើយ​ដោយ​ចាក់​ទឹក​លើ​មុខ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ឈ្លក់​ជាដើម៕

XS
SM
MD
LG