ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

គណៈកម្មាធិការ​ស៊ើបការ​សម្ងាត់​របស់​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក​ បញ្ចេញ​របាយការណ៍អំពី​ការធ្វើ​ទារុណកម្ម

គណៈកម្មាធិការ​ស៊ើបការ​សម្ងាត់​របស់​ព្រឹទ្ធសភា​អាមេរិក​បាន​បញ្ចេញ​របាយការណ៍​ចំនួន​៦.០០០​ទំព័រ​ស្តីអំពី​ការធ្វើ​ទារុណកម្ម​ដែល​ត្រូវ​បាន​រៀបរាប់​ដោយ​លម្អិត​ អំពី​វិធី​ធ្វើ​ទារុណកម្ម​យ៉ាងខ្លាំង​ដូចជា ការឃុំខ្លួន​នៅ​ក្នុង​កន្លែង​ដ៏​តូច​ចង្អៀត ការរំខាន​មិន​ឲ្យ​ដេក​គ្រប់គ្រាន់ និង​ការសួរ​ចម្លើយ​ដោយ​ចាក់​ទឹក​លើ​មុខ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ឈ្លក់​ជាដើម៕
ផ្សេង​ទៀត

Police officers stand vigilant outside the U.S. embassy in London as the Senate Intelligence Committee prepares to release a report on the CIA's anti-terrorism tactics, Dec. 9, 2014.
1

Police officers stand vigilant outside the U.S. embassy in London as the Senate Intelligence Committee prepares to release a report on the CIA's anti-terrorism tactics, Dec. 9, 2014.

Senate Intelligence Committee Chair Sen. Dianne Feinstein, D-Calif. is pursued by reporters as she arrives to release a report on the CIA's harsh interrogation techniques at secret overseas facilities, Washington,  Dec. 9, 2014.
2

Senate Intelligence Committee Chair Sen. Dianne Feinstein, D-Calif. is pursued by reporters as she arrives to release a report on the CIA's harsh interrogation techniques at secret overseas facilities, Washington,  Dec. 9, 2014.

Senate Intelligence Committee member, Sen. Angus King, I-Maine, during a TV interview, defends the Senate Intelligence Committee's before the release of a report on the CIA's harsh interrogation techniques on Capitol Hill in Washington, Dec. 9, 2014.
3

Senate Intelligence Committee member, Sen. Angus King, I-Maine, during a TV interview, defends the Senate Intelligence Committee's before the release of a report on the CIA's harsh interrogation techniques on Capitol Hill in Washington, Dec. 9, 2014.

Senate Intelligence Committee Chair Sen. Dianne Feinstein, D-Calif. is pursued by reporters as she arrives to release a report on the CIA's harsh interrogation techniques at secret overseas facilities, on Capitol Hill in Washington, Dec. 9, 2014.
4

Senate Intelligence Committee Chair Sen. Dianne Feinstein, D-Calif. is pursued by reporters as she arrives to release a report on the CIA's harsh interrogation techniques at secret overseas facilities, on Capitol Hill in Washington, Dec. 9, 2014.

XS
SM
MD
LG