ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបថតលោក Derek Chauvin មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ប្រចាំទីក្រុង Minneapolis ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីវីដេអូ ខណៈលោកកំពុងស្តាប់មេធាវីការពារក្តីលោក ធ្វើអំណះអំណាង នៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្តីរូបលោក ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។

គណៈ​វិនិច្ឆ័យ​អាមេរិក​ចាប់​ផ្តើម​ពិគ្រោះ​ការ​កាត់ទោស​មន្ត្រី​ប៉ូលិស​ដែល​ត្រូវ​បាន​ចោទ​ប្រកាន់​ពី​បទ​សម្លាប់​លោក George Floyd

រូបថតលោក Derek Chauvin មន្រ្តី​ប៉ូលិស​ប្រចាំទីក្រុង Minneapolis ត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីវីដេអូ ខណៈលោកកំពុងស្តាប់មេធាវីការពារក្តីលោក ធ្វើអំណះអំណាង នៅក្នុងសវនាការជំនុំជម្រះក្តីរូបលោក ពាក់ព័ន្ធនឹងការស្លាប់របស់លោក George Floyd កាលពីថ្ងៃទី ១៩ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២១។ Photo: AP
XS
SM
MD
LG