ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

លោកស្រី Michelle Obama បញ្ចប់​ទស្សនកិច្ច​​៣​ថ្ងៃ​នៅ​កម្ពុជា

  • នៅ វណ្ណារិន
លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បាន​បញ្ចប់​ទស្សនកិច្ច​ជា​ប្រវត្តិសាស្ត្រ​រយៈ​ពេល​៣​ថ្ងៃ​នៅប្រទេស​កម្ពុជានៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ទី​២២​ខែ​មីនា​ឆ្នាំ​២០១៥ដោយ​បាន​ចាក​ចេញ​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប។ លោកស្រីបានទទួល​បាន​ការ​គាំទ្រ​ចំពោះ​គម្រោង Let Girls Learn ឬកម្មវិធី​«ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​សិស្ស​ស្រី​បាន​សិក្សា»​ពី​សំណាក់​មន្ត្រី​កម្ពុជា។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
ផ្សេង​ទៀត

លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បក់​ដៃ​លា​ពី​យន្តហោះ​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក ខណៈ​ដែល​លោកស្រី​រៀប​នឹង​អញ្ជើញ​ចាកចេញ​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
1

លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​បក់​ដៃ​លា​ពី​យន្តហោះ​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក ខណៈ​ដែល​លោកស្រី​រៀប​នឹង​អញ្ជើញ​ចាកចេញ​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ឈរ​នៅ​លើ​យន្តហោះ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក ខណៈ​ដែល​លោកស្រី​រៀប​នឹង​អញ្ជើញ​ចាកចេញ​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​ត្រឡប់​ទៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​វិញ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
2

លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ឈរ​នៅ​លើ​យន្តហោះ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក ខណៈ​ដែល​លោកស្រី​រៀប​នឹង​អញ្ជើញ​ចាកចេញ​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​ត្រឡប់​ទៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​វិញ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

លោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ឈរ​ក្បែរ​លោកស្រី ប៊ុន រ៉ានី ភរិយា​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា និង​មន្ត្រី​កម្ពុជា​និង​អាមេរិក​ផ្សេង​ទៀត ខណៈ​ពេល​ដែល​ពួក​គាត់​បក់​ដៃ​ទៅ​លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​​ដែល​ចាកចេញ​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​ត្រឡប់​ទៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​វិញ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
3

លោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ឈរ​ក្បែរ​លោកស្រី ប៊ុន រ៉ានី ភរិយា​លោក​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា និង​មន្ត្រី​កម្ពុជា​និង​អាមេរិក​ផ្សេង​ទៀត ខណៈ​ពេល​ដែល​ពួក​គាត់​បក់​ដៃ​ទៅ​លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​​ដែល​ចាកចេញ​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​ត្រឡប់​ទៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​វិញ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

យន្តហោះ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដែល​ដឹក​លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កំពុង​ចាកចេញ​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​ត្រឡប់​ទៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​វិញ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
4

យន្តហោះ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដែល​ដឹក​លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​កំពុង​ចាកចេញ​ពី​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប​ត្រឡប់​ទៅ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​វិញ​ កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ​​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​កាសែត​នៅ​ក្រោយ​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​ លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ នៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
5

លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ​​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​អ្នក​កាសែត​នៅ​ក្រោយ​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​ លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ នៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

លោក Jay Raman មន្ត្រី​កិច្ចការ​សាធារណៈ​នៃ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​លោក ប៉ូច រាសី នៃ VOA និង​អ្នក​កាសែត​ដទៃ​ទៀត​នៅ​ក្រោយ​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​ លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ នៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
6

លោក Jay Raman មន្ត្រី​កិច្ចការ​សាធារណៈ​នៃ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ថ្លែង​ទៅ​កាន់​លោក ប៉ូច រាសី នៃ VOA និង​អ្នក​កាសែត​ដទៃ​ទៀត​នៅ​ក្រោយ​ការ​ចាក​ចេញ​របស់​ លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ នៅ​អាកាសយានដ្ឋាន​អន្តរជាតិ​សៀមរាប កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​អាទិត្យ ទី​២២ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​លោក​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ពិភាក្សា​ជាមួយ​សិស្ស​ស្រី​ខ្មែរ​នៅ​​​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន​ សែន​ប្រាសាទ​បាគង​នៅ​ជាង​ក្រុង​សៀមរាប កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥ ដោយ​មាន​វត្តមាន​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី។ លោកស្រី Obama មាន​គោលដៅ​​​លើក​ស្ទួយ​កម្មវិធី​អប់រំ​ ‍«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​សិស្ស​ស្រី​បាន​សិក្សា» ឬ "Let Girls Learn"។ (នៅ​ វណ្ណារិន/VOA)
8

លោកស្រី Michelle Obama ភរិយា​លោក​ប្រធានាធិបតី​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ពិភាក្សា​ជាមួយ​សិស្ស​ស្រី​ខ្មែរ​នៅ​​​វិទ្យាល័យ​ហ៊ុន​ សែន​ប្រាសាទ​បាគង​នៅ​ជាង​ក្រុង​សៀមរាប កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ទី​២១ ខែ​មីនា ឆ្នាំ​២០១៥ ដោយ​មាន​វត្តមាន​លោកស្រី​ប៊ុន រ៉ានី។ លោកស្រី Obama មាន​គោលដៅ​​​លើក​ស្ទួយ​កម្មវិធី​អប់រំ​ ‍«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​សិស្ស​ស្រី​បាន​សិក្សា» ឬ "Let Girls Learn"។ (នៅ​ វណ្ណារិន/VOA)

លោកស្រី Michelle Obama ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បណ្តុះបណ្តាល​នៃ​កម្មវិធី​អ្នកធ្វើការ​ស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក Peace Corps សម្រាប់​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn' នៅ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។
9

លោកស្រី Michelle Obama ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ពិធី​បណ្តុះបណ្តាល​នៃ​កម្មវិធី​អ្នកធ្វើការ​ស្ម័គ្រចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​អាមេរិក Peace Corps សម្រាប់​«គម្រោង​ផ្តល់​ឱកាស​ឲ្យ​ក្មេង​ស្រី​បាន​សិក្សា» 'Let Girls Learn' នៅ​ក្នុង​ខេត្តសៀមរាប នៅ​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។

មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍​បង្ហាញ​ដល់​លោកស្រី Michelle Obama ក្នុង​ពេល​ដើរ​ទស្សនា​នៅ​បរិវេណ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត នៅ​រសៀល​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)
10

មគ្គុទ្ទេសក៍​ទេសចរណ៍​បង្ហាញ​ដល់​លោកស្រី Michelle Obama ក្នុង​ពេល​ដើរ​ទស្សនា​នៅ​បរិវេណ​ប្រាសាទ​អង្គរវត្ត នៅ​រសៀល​ថ្ងៃសៅរ៍​ទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៥។ (នៅ វណ្ណារិន/VOA)

XS
SM
MD
LG