ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​រំឭក​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ធ្លាក់​ស្រុក

ពលរដ្ឋខ្មែរអាមេរិកាំងប្រមាណ៥០នាក់នៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី១៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៥ ដើម្បីប្រារព្ធបុណ្យទក្ខិណានុប្បទានខួបទី៤០ឆ្នាំនៃការឡើងកាន់កាប់អំណាចរបស់ក្រុមខ្មែរក្រហម និងដង្ហែភ្លើងទៀនស្មឹងស្មាធិ៍ដើម្បីឧទ្ទិសកុសលជូនដល់ប្រជាជនដែលបានទទួលអនិច្ចកម្មក្នុងរបបខ្មែរក្រហម។ ពិធីបុណ្យត្រូវបានប្រព្រឹត្តទៅនៅវត្តពុទ្ធិការាមនៅក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ជាយរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន។ អ្នករៀបចំកម្មវិធីថ្លែងថានេះជាពិធីស្មឹងស្មាធិ៍ដង្ហែភ្លើងទៀនដំបូងរបស់វត្ត ហើយកម្មវិធីក៏រួមមានការដាំដើមឈើ cherry មួយដើមផងដែរ។ មានខ្មែរអាមេរិកាំងប្រមាណជាង១៥.០០០នៅតំបន់រដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន ហើយពួកគេភាគច្រើនបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួន ដែលបានរត់គេចអំពើឃោរឃៅនៃរបបខ្មែរក្រហម។ ពិធីនេះធ្វើឡើងមួយថ្ងៃមុនកម្មវិធីបុណ្យចូលឆ្នាំជាផ្លូវការរបស់វត្តនេះ។ (សឹង សុផាត/VOA)

មើល​រូបភាព​ក្នុង​ហេ្វសប៊ុក​ត្រង់នេះ
ផ្សេង​ទៀត

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​ក្មេងៗ​​ចូល​រួម​​​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
1

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​ក្មេងៗ​​ចូល​រួម​​​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ទាន​មួយ​កំពុង​ឆេះ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​សូត្រ​មន្ត​នមស្ការ​ព្រះ​រតនត្រ័យ​មួយ​ដើម​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
2

ទាន​មួយ​កំពុង​ឆេះ​នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​សូត្រ​មន្ត​នមស្ការ​ព្រះ​រតនត្រ័យ​មួយ​ដើម​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ផ្លាក​ក្បែរ​ដើម​ឈើ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាំ​ថ្មី​មួយ​ដើម​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
3

ផ្លាក​ក្បែរ​ដើម​ឈើ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាំ​ថ្មី​មួយ​ដើម​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ផ្លាក​ក្បែរ​ដើម​ឈើ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាំ​ថ្មី​មួយ​ដើម​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
4

ផ្លាក​ក្បែរ​ដើម​ឈើ​ដែល​ត្រូវ​បាន​ដាំ​ថ្មី​មួយ​ដើម​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ដើម​​និង​ផ្កា cherry ត្រូវ​បាន​ដាំ​ថ្មី​មួយ​ដើម​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
5

ដើម​​និង​ផ្កា cherry ត្រូវ​បាន​ដាំ​ថ្មី​មួយ​ដើម​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ពុទ្ធបរិស័ទ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​សូត្រ​ធម៌​ក្នុង​ពិធី​នមស្ការ​ព្រះ​រតនត្រ័យ​​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
6

ពុទ្ធបរិស័ទ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​សូត្រ​ធម៌​ក្នុង​ពិធី​នមស្ការ​ព្រះ​រតនត្រ័យ​​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ស្ត្រី​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​មួយ​រូប​ចូល​រួម​ពិធី​សូត្រ​មន្​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
7

ស្ត្រី​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​មួយ​រូប​ចូល​រួម​ពិធី​សូត្រ​មន្​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ព្រះ​តេជគុណ​អ៊ុក​ ច័ន្ទហន ព្រះ​ជន្ម៥៥​ឆ្នាំ​ ចៅ​អធិការ​វត្ត​​​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥។ ព្រះ​អង្គ​ត្រូវ​ខ្មែរក្រហម​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​១៩៧៥ ហើយ​ត្រូវ​ជម្លៀស​ទៅ​ខេត្ត​ខ្មែរក្រហម។ ព្រះ​អង្គ​ជា​អ្នក​រៀបចំ​​ម្នាក់​នៃពិធី​​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
8

ព្រះ​តេជគុណ​អ៊ុក​ ច័ន្ទហន ព្រះ​ជន្ម៥៥​ឆ្នាំ​ ចៅ​អធិការ​វត្ត​​​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥។ ព្រះ​អង្គ​ត្រូវ​ខ្មែរក្រហម​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​ក្រុង​ភ្នំពេញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​១៩៧៥ ហើយ​ត្រូវ​ជម្លៀស​ទៅ​ខេត្ត​ខ្មែរក្រហម។ ព្រះ​អង្គ​ជា​អ្នក​រៀបចំ​​ម្នាក់​នៃពិធី​​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​សម្តែង​ធម្មទេសនា​នៅ​​ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​​​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​មួយ​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
9

ព្រះ​សង្ឃ​មួយ​អង្គ​សម្តែង​ធម្មទេសនា​នៅ​​ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​​​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​មួយ​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ឧបាសិកា​ពី​រូប​បិទ​ភ្នែក​ស្មឹងស្មាធិ៍​​​​ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​​មួយ​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
10

ឧបាសិកា​ពី​រូប​បិទ​ភ្នែក​ស្មឹងស្មាធិ៍​​​​ក្នុង​អំឡុង​ពិធី​​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​​មួយ​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

A Cambodian buddhist listen to sermon at memorial service for Khmer Rouge victims at the Wat Buddhikaram Cambodian Buddhist temple in Silver Spring, Maryland, to mark the 40th anniversary of the takeover of the Khmer Rouge, on Friday, April 17, 2015. (Sophat Soeung/VOA Khmer)
11

A Cambodian buddhist listen to sermon at memorial service for Khmer Rouge victims at the Wat Buddhikaram Cambodian Buddhist temple in Silver Spring, Maryland, to mark the 40th anniversary of the takeover of the Khmer Rouge, on Friday, April 17, 2015. (Sophat Soeung/VOA Khmer)

លោក ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិកសមាគមន៍​ខ្មែរ ​(ស្តាំ) ដឹក​នាំ​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ជុំវិញ​ព្រះវិហារ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
12

លោក ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិកសមាគមន៍​ខ្មែរ ​(ស្តាំ) ដឹក​នាំ​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ជុំវិញ​ព្រះវិហារ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

 លោក ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិកសមាគមន៍​ខ្មែរ ​(ស្តាំ) ដឹក​នាំ​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ជុំវិញ​ព្រះវិហារ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
13

 លោក ទន់ សុវណ្ណ ប្រធាន​ពុទ្ធិកសមាគមន៍​ខ្មែរ ​(ស្តាំ) ដឹក​នាំ​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ជុំវិញ​ព្រះវិហារ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

អ្នកស្រី Rachel Chung (ស្តាំ) និង​ស្វាមី Sambath Chung (ឆ្វេង) និង​កូនប្រុស​​អាយុ​៥​ឆ្នាំ Sorya Chung ​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ជុំវិញ​ព្រះវិហារ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
14

អ្នកស្រី Rachel Chung (ស្តាំ) និង​ស្វាមី Sambath Chung (ឆ្វេង) និង​កូនប្រុស​​អាយុ​៥​ឆ្នាំ Sorya Chung ​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ជុំវិញ​ព្រះវិហារ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

អ្នកស្រី Rachel Chung (ស្តាំ) និង​ស្វាមី Sambath Chung (ឆ្វេង) និង​កូនប្រុស​​អាយុ​៥​ឆ្នាំ Sorya Chung ​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ជុំវិញ​ព្រះវិហារ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
15

អ្នកស្រី Rachel Chung (ស្តាំ) និង​ស្វាមី Sambath Chung (ឆ្វេង) និង​កូនប្រុស​​អាយុ​៥​ឆ្នាំ Sorya Chung ​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ជុំវិញ​ព្រះវិហារ​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​ចូល​រួម​​​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
16

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​ចូល​រួម​​​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

អ្នក​ស្រី ឡាយ រ៉ា អាយុ ៥២ ពី​ក្រុង​ Silver Spring ​ចូល​រួម​​​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ អ្នកស្រី​ថ្លែង​ប្រាប់​ VOA ថា​ក្រុមគ្រួសារ​អ្នក​ស្រី​ត្រូវ​ខ្មែរ​ក្រហម​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​ក្រុង​បាត់ដំបង​កាល​ពី​៤០​ឆ្នាំ​មុន។ ក្រុមគ្រួសារ​អ្នក​ស្រី​បាន​មក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ជា​ជន​ភៀសខ្លួន​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៨៣។ (សឹង សុផាត/VOA)
17

អ្នក​ស្រី ឡាយ រ៉ា អាយុ ៥២ ពី​ក្រុង​ Silver Spring ​ចូល​រួម​​​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ អ្នកស្រី​ថ្លែង​ប្រាប់​ VOA ថា​ក្រុមគ្រួសារ​អ្នក​ស្រី​ត្រូវ​ខ្មែរ​ក្រហម​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​ក្រុង​បាត់ដំបង​កាល​ពី​៤០​ឆ្នាំ​មុន។ ក្រុមគ្រួសារ​អ្នក​ស្រី​បាន​មក​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ជា​ជន​ភៀសខ្លួន​ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៨៣។ (សឹង សុផាត/VOA)

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​ចូល​រួម​​​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
18

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​ចូល​រួម​​​ពិធី​ដង្ហែ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​​សូត្រ​ធម៌​​ជុំ​វិញ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​​​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
19

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​​សូត្រ​ធម៌​​ជុំ​វិញ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​​​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​កាន់​ដៃ​គ្នា​ជុំ​វិញ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​​​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)
20

ពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​អាមេរិកាំង​​កាន់​ដៃ​គ្នា​ជុំ​វិញ​ភ្លើង​ទៀន​ក្នុង​​​អំឡុង​បុណ្យ​ទក្ខិណានុប្បទាន​​នៅ​វត្ត​ពុទ្ធិការាម​នៅ​ក្រុង Silver Spring រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១៧ ខែ​មេសា ឆ្នាំ​២០១៥ ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ខួប​ទី​៤០​នៃ​ការ​ឡើង​កាន់កាប់​អំណាច​របស់​ខ្មែរ​ក្រហម​និង​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ជន​រង​គ្រោះ​ទាំង​អស់។ (សឹង សុផាត/VOA)

XS
SM
MD
LG