ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូប​ឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាពព្រៃឡង់ពី​​លើ​អាកាស​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថតដោយ៖ USAID/Michael Gebremedhin)

អាមេរិក​បញ្ចប់​ជំនួយ​ការពារ​ព្រៃឡង់​កម្ពុជា ក្រោម​ហេតុ​ផល​ថា​បញ្ហា​ព្រួយ​បារម្ភ​មិន​ត្រូវ​បាន​ដោះស្រាយ

រូប​ឯកសារ៖ ទិដ្ឋភាពព្រៃឡង់ពី​​លើ​អាកាស​នៅ​ឆ្នាំ​២០១៦។ (រូបថតដោយ៖ USAID/Michael Gebremedhin) Photo: Courtesy Photo
XS
SM
MD
LG