ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «‍ប្រជា​ពលរដ្ឋ​២០០០នាក់​នៅ​ខេត្ត​កំពត​ទទួល​ការ​ព្យាបាល​ជំងឺ​​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​ពី​ទាហាន​អាមេរិក»

នៅ​ក្នុង​បេសកកម្ម Pacific Angel លើក​ទី៤​ ទាហាន​អាមេរិក ​សហការ​ជាមួយ​នឹង​ទាហាន​កម្ពុជា​ប្រមាណ​៨០​នាក់ ​រួមមួយ​មាន​ទាហាន​មក​ពី​ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ​ វៀតណាម ​និង​ថៃ និង​មាន​មន្ត្រីអង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​ចំនួន​ រួមគ្នា​ផ្តល់​សេវា​ព្យាបាល​ជំងឺ​កុមារ ពិនិត្យ​ធ្មេញ និង​ភ្នែក​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ចំនួន​ប្រមាណ​២០០០នាក់ នៅ​ស្រុក​កំពង់ត្រាច និង​ស្រុក​ទឹកឈូរ នៅ​ខេត្ត​កំពត ចាប់​តាំង​ពី​ថ្ងៃទី៦ ដល់​ថ្ងៃទី១៨ ខែ​មិថុនា​កន្លង​ទៅ​នេះ។ បេសកកម្ម​នេះ​មិនត្រឹម​តែ​ផ្ដល់​ជំនួយ​មនុស្ស​ធម៌​ខាង​សុខភាព​ដល់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ​តែ​វា​បាន​ជួយ​ពង្រឹង​មិត្តភាព​រវាង​ទាហាន​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ​និង​ទាហាន​កម្ពុជា​ផង​ដែរ៕
ផ្សេង​ទៀត

យោធាកម្ពុជាមួយរូបពិនិត្យភ្នែកឲ្យ​បុរសម្នាក់ ក្នុង​អំឡុងប្រតិបត្តិការបេសកកម្ម Pacific Angel របស់ទាហានទ័ពអាកាសអាមេរិកសហការជាមួយទ័ពកម្ពុជា នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។
1

យោធាកម្ពុជាមួយរូបពិនិត្យភ្នែកឲ្យ​បុរសម្នាក់ ក្នុង​អំឡុងប្រតិបត្តិការបេសកកម្ម Pacific Angel របស់ទាហានទ័ពអាកាសអាមេរិកសហការជាមួយទ័ពកម្ពុជា នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

មន្ត្រី​កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពិនិត្យសម្ពាធឈាមស្រ្តីមួយរូប នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ 
2

មន្ត្រី​កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ពិនិត្យសម្ពាធឈាមស្រ្តីមួយរូប នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ 

មន្ត្រីកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យធ្មេញរបស់កុមារីមួយរូប នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។
3

មន្ត្រីកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យធ្មេញរបស់កុមារីមួយរូប នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

មន្ត្រី​កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាបាលជើងដំបៅរបស់កុមារាមួយរូបនៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។
4

មន្ត្រី​កងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាបាលជើងដំបៅរបស់កុមារាមួយរូបនៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

ប្រជាពលរដ្ឋជាង២០០០នាក់ មកព្យាបាលជំងឺព្យាបាលដោយពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៃបេសកកម្ម Pacific Angel របស់ទាហានទ័ពអាកាសអាមេរិកសហការជាមួយទ័ពកម្ពុជានៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។
5

ប្រជាពលរដ្ឋជាង២០០០នាក់ មកព្យាបាលជំងឺព្យាបាលដោយពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៃបេសកកម្ម Pacific Angel របស់ទាហានទ័ពអាកាសអាមេរិកសហការជាមួយទ័ពកម្ពុជានៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

ប្រជាពលរដ្ឋឈរចាំព្យាបាលជំងឺព្យាបាលដោយពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៃបេសកកម្ មPacific Angel របស់ទាហានទ័ពអាកាសអាមេរិកសហការជាមួយទ័ពកម្ពុជា នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។
6

ប្រជាពលរដ្ឋឈរចាំព្យាបាលជំងឺព្យាបាលដោយពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តនៃបេសកកម្ មPacific Angel របស់ទាហានទ័ពអាកាសអាមេរិកសហការជាមួយទ័ពកម្ពុជា នៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

កងវិស្វកម្មទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយទាហានកម្ពុជាប្រមាណជាង៨០នាក់ចូលរួមជុសជុលអាគារសិក្សានៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។
7

កងវិស្វកម្មទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយទាហានកម្ពុជាប្រមាណជាង៨០នាក់ចូលរួមជុសជុលអាគារសិក្សានៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពីថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

កងវិស្វកម្មកម្ពុជា និងកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង៨០នាក់ ជុសជុលអាគារសិក្សានៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។
8

កងវិស្វកម្មកម្ពុជា និងកងទ័ពអាកាសសហរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណជាង៨០នាក់ ជុសជុលអាគារសិក្សានៅស្រុកកំពង់ត្រាច ខេត្តកំពត កាលពី​ថ្ងៃពុធ ទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។

XS
SM
MD
LG