ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

អតីតកម្មករ​សំណង់​ជាង២០នាក់​នៅការដ្ឋាន​ជួសជុល​ប្រាសាទមេបុណ្យ​ខាងលិច​តវ៉ា​សុំចូល​ធ្វើការងារវិញ

នៅថ្ងៃ​ចន្ទទី​១៦ ខែ​មីនា​នេះ ​ក្រុមអតីត​កម្មករ​សំណង់​ជាង​២០នាក់ ក្នុងចំណោម​អតីត​កម្មករ​ប្រមាណ​១២៦នាក់ដែល​បាន​បាត់​បង់​ការងារ​នៅ​ការដ្ឋាន​ជួសជុល​ប្រាសាទ​មេបុណ្យ​ខាងលិច​កាលពី​ឆ្នាំ២០១៨​ បានប្រមូលផ្តុំគ្នា​តវ៉ា​នៅ​ទីតាំង​ដាច់ដោយ​ឡែក​ពីគ្នាពីរកន្លែងនៅ​ក្នុង​ក្រុងសៀមរាប ដើម្បី​តវ៉ា​ទាម​ទារ​ការងារ​មក​ធ្វើ​វិញ។​ ពួកគេ​និយាយ​ថា​ ការបាត់​បង់​ការងារ​នៅ​ការដ្ឋានជួសជុលប្រាសាទ​មេបុណ្យ​ខាង​លិច​ដែល​បាន​ទទួល​ប្រាក់ជំនួយពីសាលាបារាំង​ចុងបូព៌ា​(EFEO) នៃ​ប្រទេស​បារាំង​ កំពុង​ធ្វើ​ឲ្យ​ពួកគេ​ស្ថិត​ក្នុង​ស្ថានភាពខ្វះខាត​ហិរញ្ញវត្ថុធ្ងន់ធ្ងរ៕

XS
SM
MD
LG