ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ប៉ូលីស​តួកគី​វាយឆ្មក់​សារព័ត៌មាន​ស្និទ្ធ​ជាមួយ​​ក្រុម​ប្រឆាំង​នឹង​លោក​ Erdogan

ក្រុមប៉ូលីស​នៅ​ប្រទេស​តួកគី​ បានវាយឆ្មក់​ស្ថាប័ន​សារព័ត៌មាន​នៅទូទាំង​ប្រទេស​កាលពី​ថ្ងៃ​អាទិត្យ​ ដោយ​បាន​ចាប់​អ្នកគាំទ្របក្ស​ប្រឆាំង​នឹង​លោក​ប្រធានាធិបតី Recep Tayyip Erdogan ចំនួន​២៤នាក់។

ផ្សេង​ទៀត

Relatives and supporters of people who were detained by police wait outside the Justice Palace in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.
1

Relatives and supporters of people who were detained by police wait outside the Justice Palace in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.

Zaman editor-in-chief Ekrem Dumanli (center), surrounded by his colleagues and plainclothes police officers, reacts as he leaves the headquarters of the Zaman daily newspaper, in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.
2

Zaman editor-in-chief Ekrem Dumanli (center), surrounded by his colleagues and plainclothes police officers, reacts as he leaves the headquarters of the Zaman daily newspaper, in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.

Zaman media group employees and their relatives hold protest signs outside the headquarters of the Zaman daily newspaper in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.
3

Zaman media group employees and their relatives hold protest signs outside the headquarters of the Zaman daily newspaper in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.

A Zaman journalist holds up a banner at the headquarters of the Zaman daily newspaper in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.
4

A Zaman journalist holds up a banner at the headquarters of the Zaman daily newspaper in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.

People gather to support those held by police after raids in a dozen cities, detaining around 20 people including journalists and television producers, inside the headquarters of Zaman newspaper in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.
5

People gather to support those held by police after raids in a dozen cities, detaining around 20 people including journalists and television producers, inside the headquarters of Zaman newspaper in Istanbul, Turkey, Dec. 14, 2014.

XS
SM
MD
LG