ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ ‍«ព្រឹត្តិការណ៍​ផ្សេងៗ​មុន​ថ្ងៃ​ស្បថ​ចូល​កាន់​តំណែង​របស់​លោក ត្រាំ‍»

ព្រឹត្តិការណ៍​ស្បថ​ចូល​កាន់​តំណែង​ប្រធានាធិបតី​ជា​ផ្លូវការ​របស់​លោក ដូណាល់ ត្រាំ បាន​ចាប់​ផ្តើមនៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី១៩ ខែ​មករា​កន្លង​ទៅ​នេះ។ លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត​រូប​នេះ​បាន​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​ដាក់​កម្រង​ផ្កា នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព Arlington National Cemetery ​កម្មវិធី​ប្រគុំ​តន្ត្រី​នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial និង​ការ​បរិភោគ​អាហារ​ពេល​ល្ងាច​ជាមួយ​នឹង​អ្នក​ឧបត្ថម្ភ​យុទ្ធនាការ​បោះឆ្នោត៕
ផ្សេង​ទៀត

ទង់ជាតិ​ដែល​មាន​រូប​លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ ត្រូវបាន​ដាក់​លក់​នៅ​តាម​ដង​វិថី Pennsylvania Avenue នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧ មួយ​ថ្ងៃ​មុន​ការ​ស្បថ​ចូល​កាន់​តំណែង​ប្រធានាធិបតី។ 
1

ទង់ជាតិ​ដែល​មាន​រូប​លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ ត្រូវបាន​ដាក់​លក់​នៅ​តាម​ដង​វិថី Pennsylvania Avenue នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧ មួយ​ថ្ងៃ​មុន​ការ​ស្បថ​ចូល​កាន់​តំណែង​ប្រធានាធិបតី។ 

លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ អម​ដោយ​លោក​អនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដាក់​កម្រង​ផ្កា​នៅ​បូជនីយដ្ឋាន​រំឭក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ទាហាន​អាមេរិក នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព Arlington National Cemetery កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧។
2

លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ អម​ដោយ​លោក​អនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដាក់​កម្រង​ផ្កា​នៅ​បូជនីយដ្ឋាន​រំឭក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ទាហាន​អាមេរិក នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព Arlington National Cemetery កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែ​មករា ឆ្នាំ២០១៧។

ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ទស្សនា​ការ​ចាក់​ផ្សាយ​ជា​វីដេអូ​ដែល​បង្ហាញ​លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ ដាក់​កម្រង​ផ្កា​នៅ​បូជនីយដ្ឋាន​រំឭក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ទាហាន​អាមេរិក នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព Arlington National Cemetery កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។
3

ពលរដ្ឋ​អាមេរិក​ទស្សនា​ការ​ចាក់​ផ្សាយ​ជា​វីដេអូ​ដែល​បង្ហាញ​លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ ដាក់​កម្រង​ផ្កា​នៅ​បូជនីយដ្ឋាន​រំឭក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ​ទាហាន​អាមេរិក នៅ​កន្លែង​បញ្ចុះ​សព Arlington National Cemetery កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

ក្រុម​តន្ត្រី​យោធា​ជាតិ U.S. Army Old Guard Fife and Drum Corps ប្រគុំ​តន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។
4

ក្រុម​តន្ត្រី​យោធា​ជាតិ U.S. Army Old Guard Fife and Drum Corps ប្រគុំ​តន្ត្រី​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ និង​ភរិយា​គឺ​លោកស្រី Melania Trump មក​ដល់​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។
5

លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ និង​ភរិយា​គឺ​លោកស្រី Melania Trump មក​ដល់​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

អ្នក​គាំទ្រ​លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ ចូលរួម​កម្មវិធី​ប្រគុំ​តន្ត្រី​មុន​ថ្ងៃ​ស្បថ​ចូល​កាន់​តំណែង នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧
6

អ្នក​គាំទ្រ​លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត ដូណាល់ ត្រាំ ចូលរួម​កម្មវិធី​ប្រគុំ​តន្ត្រី​មុន​ថ្ងៃ​ស្បថ​ចូល​កាន់​តំណែង នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

លោក Toby Keith ច្រៀង​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។
7

លោក Toby Keith ច្រៀង​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

លោក Lee Greenwood ច្រៀង​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។
8

លោក Lee Greenwood ច្រៀង​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត​អាមេរិក ដូណាល់ ត្រាំ និង​ក្រុម​គ្រួសារ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។
9

លោក​ប្រធានាធិបតី​ជាប់​ឆ្នោត​អាមេរិក ដូណាល់ ត្រាំ និង​ក្រុម​គ្រួសារ​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

ការ​បាញ់​កាំជ្រួយ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។
10

ការ​បាញ់​កាំជ្រួយ​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​តន្ត្រី​មុន​ការ​ស្បច​ចូល​កាន់​តំណែង “Make America Great Again! Welcome Celebration” នៅ​បូជនីយដ្ឋាន Lincoln Memorial នៅ​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧។

XS
SM
MD
LG