ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ អ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់កំពុងនេសាទត្រីនៅតាមដងទន្លេសាប ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨។

អ្នក​និពន្ធ Abby Seiff៖ «យើង​គួរនៅ​មាន​សង្ឃឹម​ថា ​បញ្ហា​បឹង​ទន្លេសាប​នឹង​អាច​ប្រសើរ​ឡើងវិញ»

សៀវភៅ «Troubling the Water: A Dying Lake and A vanishing World in Cambodia» និពន្ធដោយអ្នកកាសែតអាមេរិកាំង Abby Seiff បានរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា​និងបឹងទន្លេសាប ការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយ​ការនេសាទហួសកម្រិត ផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គ​និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

រូបឯកសារ៖ អ្នកនេសាទខ្មែរម្នាក់កំពុងនេសាទត្រីនៅតាមដងទន្លេសាប ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០១៨។ Photo: AP

សៀវភៅ «Troubling the Water: A Dying Lake and A vanishing World in Cambodia» និពន្ធដោយអ្នកកាសែតអាមេរិកាំង Abby Seiff បានរៀបរាប់អំពីទំនាក់ទំនងយ៉ាងស៊ីជម្រៅរបស់ប្រជាជនកម្ពុជា​និងបឹងទន្លេសាប ការគំរាមកំហែងដែលបង្កឡើងដោយ​ការនេសាទហួសកម្រិត ផលប៉ះពាល់នៃទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅទន្លេមេគង្គ​និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

XS
SM
MD
LG