ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​នៃ​បណ្តាញ​សហគមន៍​ ២៤​ ខេត្តក្រុង​ នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​ ២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤​ ​បាន​ដាក់​ញត្តិ​នៅ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​និង​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​អន្តរាគមន៍​ពី​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ។

កម្ពុជា​ពុក​រលួយ​ជាងគេ​នៅ​អាស៊ីអាគេ្នយ៍ ខណៈ​បក្ខពួក​សែស្រឡាយ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នកមាន​អំណាច​និង​ទ្រព្យធន​បន្ត​ចាក់ឫស

រូបឯកសារ៖ ប្រជាពលរដ្ឋ​នៃ​បណ្តាញ​សហគមន៍​ ២៤​ ខេត្តក្រុង​ នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ទី​ ២៩ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៤​ ​បាន​ដាក់​ញត្តិ​នៅ​អង្គភាព​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ​និង​រដ្ឋសភា​កម្ពុជា​នៅ​ទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ​ដើម្បី​ស្វែង​រក​អន្តរាគមន៍​ពី​ស្ថាប័ន​រដ្ឋ​​ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​អំពើ​ពុករលួយ។ Photo: VOA
XS
SM
MD
LG