ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

តុលការ​កំពូល​ថៃ​បណ្តេញ​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​យីងឡាក់

គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​នៃ​រដ្ឋាភិបាល​ចាំ​ផ្ទះ​ថៃ​បាន​តែងតាំង​នាយករដ្ឋមន្ត្រី​អន្តរកាល​មួយ​រូប នៅ​ក្រោយ​ពេល​ដែល​តុលាការ​ធម្មនុញ្ញ​បាន​បញ្ជា​ឲ្យ​លោកស្រី​នាយករដ្ឋមន្ត្រី Yingluck Shinawatra និង​សមាជិក​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​ដទៃ​ទៀត​ឲ្យ​ចុះ​ចេញ​ពី​តំណែង។
ផ្សេង​ទៀត

An anti-government protester waves a national flag in front of riot police officers and soldiers guarding the entrance of the National Broadcast Services of Thailand (NBT) television station, in Bangkok, May 9, 2014.
1

An anti-government protester waves a national flag in front of riot police officers and soldiers guarding the entrance of the National Broadcast Services of Thailand (NBT) television station, in Bangkok, May 9, 2014.

Anti-government protesters step on a poster of ousted Thai prime minister Yingluck Shinawatra outside the National Broadcast Services of Thailand (NBT) television station, in Bangkok, May 9, 2014.
2

Anti-government protesters step on a poster of ousted Thai prime minister Yingluck Shinawatra outside the National Broadcast Services of Thailand (NBT) television station, in Bangkok, May 9, 2014.

Policemen stand guard at the Government House during an anti-government rally, in Bangkok, May 9, 2014.
3

Policemen stand guard at the Government House during an anti-government rally, in Bangkok, May 9, 2014.

Anti-government protesters watch as an injured man is taken away from a clash site at a police compound, in the north of Bangkok, May 9, 2014.
4

Anti-government protesters watch as an injured man is taken away from a clash site at a police compound, in the north of Bangkok, May 9, 2014.

Anti-government protesters are singing as they ride on a truck during a rally. A court ousted Thailand's prime minister Yingluck Shinawatra for abuse of power, handing the anti-government demonstrators a victory for their efforts the past six months, in Bangkok, May 8, 2014.
5

Anti-government protesters are singing as they ride on a truck during a rally. A court ousted Thailand's prime minister Yingluck Shinawatra for abuse of power, handing the anti-government demonstrators a victory for their efforts the past six months, in Bangkok, May 8, 2014.

Anti-government protest leader Suthep Thaugsuban, left, poses for a photograph with a supporter during a rally, in Bangkok, Thailand, May 8, 2014.
6

Anti-government protest leader Suthep Thaugsuban, left, poses for a photograph with a supporter during a rally, in Bangkok, Thailand, May 8, 2014.

Anti-government protest leader Suthep Thaugsuban greets supporters during a rally, in Bangkok, Thailand, May 8, 2014.
7

Anti-government protest leader Suthep Thaugsuban greets supporters during a rally, in Bangkok, Thailand, May 8, 2014.

Anti-government protesters carry signs against ousted Prime Minister Yingluck Shinawatra as they march in central Bangkok, May 8, 2014.
8

Anti-government protesters carry signs against ousted Prime Minister Yingluck Shinawatra as they march in central Bangkok, May 8, 2014.

Panthep Klanarongran (left), president of the National Anti-Corruption Commission (NACC), and a member of the commission, Vicha Mahakhun, attend a news conference at the NACC office in Nonthaburi province, on the outskirts of Bangkok, May 8, 2014.
9

Panthep Klanarongran (left), president of the National Anti-Corruption Commission (NACC), and a member of the commission, Vicha Mahakhun, attend a news conference at the NACC office in Nonthaburi province, on the outskirts of Bangkok, May 8, 2014.

Thailand's Prime Minister Yingluck Shinawatra greets her supporters as she leaves the Permanent Secretary of Defence office in Bangkok, May 7, 2014.
10

Thailand's Prime Minister Yingluck Shinawatra greets her supporters as she leaves the Permanent Secretary of Defence office in Bangkok, May 7, 2014.

Thailand's Deputy Prime Minister Niwattumrong Boonsongpaisan, 66, was quickly appointed the new acting leader after Prime Minsiter Yiungluck Shinawatra was ordered to step down by a May 7, 2014 court ruling, in Bangkok.
11

Thailand's Deputy Prime Minister Niwattumrong Boonsongpaisan, 66, was quickly appointed the new acting leader after Prime Minsiter Yiungluck Shinawatra was ordered to step down by a May 7, 2014 court ruling, in Bangkok.

XS
SM
MD
LG