ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ ស្ត្រី​ម្នាក់​ទទួល​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូវីដ១៩​របស់​ចិន Sinovac នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ក្នុង​ទីក្រុង​បាងកក ប្រទេស​ថៃ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។

ប្រទេស​ថៃ​ចាប់​ផ្ដើម​ធ្វើ​តេស្ត​វ៉ាក់សាំង​កូវីដ១៩​ផលិត​ក្នុង​ស្រុក​លើ​មនុស្ស

រូបឯកសារ៖ ស្ត្រី​ម្នាក់​ទទួល​វ៉ាក់សាំង​បង្ការ​ជំងឺ​កូវីដ១៩​របស់​ចិន Sinovac នៅ​មជ្ឈមណ្ឌល​ចាក់​វ៉ាក់សាំង ក្នុង​ទីក្រុង​បាងកក ប្រទេស​ថៃ ថ្ងៃទី២៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG