ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ការ​តាំង​ពិព័រណ៌​ទេពកោសល្យ​និង​ស្នាដៃ​

នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទវិចិត្រ​សិល្បៈ​បាន​រៀប​ចំ​ពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេពកោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៦ ដល់​ថ្ងៃ​ទី​៨ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​
កម្មវិធី​នេះ​មាន​គោល​បំណង​ បង្ហាញ​ស្នាដៃ​នានរបស់​និស្សិតដែល​មក​ពីមហាវិទ្យាល័យ​ទាំង​៥ រូម​មាន​ស្ថាបត្យកម្ម និង​នគររូបនីយវិទ្យា សិល្បៈ​នាដសាស្រ្ត​ សិល្បៈ​សូនរូប បុរាណ​វិទ្យា តូរ្យ​តន្រ្តី​ និង​ឆ្នាំ​សិក្សា​មូល​ដ្ឋាន។​
ផ្សេង​ទៀត

អ្នក​ចូល​រូម​ម្នាក់​មើល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​និស្សិត​ឆ្នាំ​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
1

អ្នក​ចូល​រូម​ម្នាក់​មើល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​និស្សិត​ឆ្នាំ​មូលដ្ឋាន​នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ចូល​រូម​មើល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ​សូនរូបនៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
2

អ្នក​ចូល​រូម​មើល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ​សូនរូបនៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

រ៉ូប​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ពី​សំភារៈ​កែច្នៃ​ដោយ​ក្រុម​ ​La Chhuk នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
3

រ៉ូប​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​ពី​សំភារៈ​កែច្នៃ​ដោយ​ក្រុម​ ​La Chhuk នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ចូល​រូម​លេង​ល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​ ប្រណាំង​គ្នា​លោត​បាវ​ នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
4

អ្នក​ចូល​រូម​លេង​ល្បែង​ប្រជាប្រិយ​ខ្មែរ​ ប្រណាំង​គ្នា​លោត​បាវ​ នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ចូល​រូម​មើល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ​ស្ថាបត្យកម្ម​និង​នគរោបនីយកម្ម​ នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
5

អ្នក​ចូល​រូម​មើល​ស្នាដៃ​សិល្បៈ​របស់​និស្សិត​មហាវិទ្យាល័យ​ស្ថាបត្យកម្ម​និង​នគរោបនីយកម្ម​ នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ទស្សនា​ថត​វីដេអូ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​របស់​ពួក​គេ​ ខណៈល្ខោន​ខោល​ដែល​មាន​អ្នក​សំដែង​ជា​បុរស​សុទ្ធ​​ លេង​រឿង​រាមកេរ្តិ៍​​នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
6

អ្នក​ទស្សនា​ថត​វីដេអូ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​របស់​ពួក​គេ​ ខណៈល្ខោន​ខោល​ដែល​មាន​អ្នក​សំដែង​ជា​បុរស​សុទ្ធ​​ លេង​រឿង​រាមកេរ្តិ៍​​នៅ​ក្នុងពិធី​តាំង​ពិព័រណ៌​ «ទេព​កោសល្យ​និង​ស្នាដៃ» ក្នុង​សាលក​វិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​វិចិត្រ​សិល្បៈ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

XS
SM
MD
LG