ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ស្ថានភាព​ចំណាប់​ខ្មាំង​នៅ​អូស្ត្រាលី

ខ្មាន់​កាំភ្លើង​ម្នាក់​បាន​ចាប់​មនុស្ស​ដែល​គេ​មិន​ដឹង​ចំនួន​ យក​ជា​ចំណាប់​ខ្មាំង​នៅ​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​មួយ​នៅ​កណ្តាល​ក្រុង​ស៊ីដនី ប្រទេស​អូស្ត្រាលី ក្នុង​អំឡុង​ពេលម៉ោង​គេ​ចេញ​ទៅ​ធ្វើ​ការ​កាល​ពី​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​។ មនុស្ស​ពី​អ្នក​ដែល​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ហាង​កាហ្វេ​នោះ​បាន​កាន់​ទង់ជាតិ​ដែល​គេ​ជឿ​ថាទាក់ទង​នឹង​សាសនា​អ៊ីស្លាម។
ផ្សេង​ទៀត

A injured hostage is wheeled to an ambulance after shots were fired during a cafe siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Dec. 16, 2014.
1

A injured hostage is wheeled to an ambulance after shots were fired during a cafe siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Dec. 16, 2014.

A injured hostage is carried to an ambulance after shots were fired during a cafe siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Dec. 16, 2014.
2

A injured hostage is carried to an ambulance after shots were fired during a cafe siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Dec. 16, 2014.

Hostages run towards armed tactical response police as they run to freedom from a cafe under siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Australia, Dec. 16, 2014.
3

Hostages run towards armed tactical response police as they run to freedom from a cafe under siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Australia, Dec. 16, 2014.

A hostage runs to armed tactical response police officers for safety after she escaped from a cafe under siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Australia, Monday, Dec. 15, 2014.
4

A hostage runs to armed tactical response police officers for safety after she escaped from a cafe under siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Australia, Monday, Dec. 15, 2014.

A hostage runs toward a police officer outside Lindt cafe, where other hostages are being held, in Martin Place in central Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.
5

A hostage runs toward a police officer outside Lindt cafe, where other hostages are being held, in Martin Place in central Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.

This image taken from video shows a man believed to be a gunman inside a cafe in Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.
6

This image taken from video shows a man believed to be a gunman inside a cafe in Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.

This image taken from video shows people holding up hands inside a cafe in Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.
7

This image taken from video shows people holding up hands inside a cafe in Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.

An armed tactical response police officer grabs a hostage as she flees from a cafe under siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.
8

An armed tactical response police officer grabs a hostage as she flees from a cafe under siege at Martin Place in the central business district of Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.

Armed police officers point as they stand at the ready close to a cafe under siege at Martin Place in Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.
9

Armed police officers point as they stand at the ready close to a cafe under siege at Martin Place in Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.

A woman is assisted as a group of people are evacuated by police from a building next to Lindt cafe in Martin Place, where hostages are being held, in central Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.
10

A woman is assisted as a group of people are evacuated by police from a building next to Lindt cafe in Martin Place, where hostages are being held, in central Sydney, Australia, Dec. 15, 2014.

XS
SM
MD
LG