ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ «ពិធី​ស្បថចូល​​បំពេញ​ការងារ​របស់​អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ Peace Corps»

ពិធីស្បថរបស់ក្រុមថ្មីបំផុតនៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps បាន​ប្រព្រឹត្តទៅចំ​ពេលជាមួយនឹងការប្រារព្ធខួបលើកទី ១១ នៃវត្តមានរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps នៅកម្ពុជា។ លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា William Heidt បាន​រៀប​ចំ​ពិធីស្បថដល់ជនជាតិអាមេរិក​ចំនួន ៧១ នាក់ ដែលជាសមាជិកថ្មីនៃក្រុមទី ១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្តរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps នៅកម្ពុជាកាលពី​ថ្ងៃសុក្រ ទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧។

អ្នក​ស័្មគ្រ​ចិត្ត​ត្រូវ​រៀនភាសា រៀនសូត្រពីបច្ចេកទេស និងវប្បធម៌រយៈពេល ២ ខែ ហើយ​បន្ទាប់​មក​ពួកគេ​នឹង​ត្រូវរស់នៅជាមួយគ្រួសារម្ចាស់ផ្ទះ នៅតាមភូមិនិងសហគមន៍ជនបទ ដោយគេធ្វើការនៅទីនោះរយៈពេល ២ ឆ្នាំ​តាម​បណ្តា​ខេត្តខុស​ៗ​គ្នា​ចំនួន​១៧​ខេត្ត​។ ការរស់នៅជាមួយគ្រួសារម្ចាស់ផ្ទះជួយអោយអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសំរបខ្លួនទៅក្នុងសហគមន៍ រៀនពីវប្បធម៌ ប្រពៃណីរបស់អ្នកស្រុក និងរៀននិយាយភាសាខែ្មរ។

គោលបំណងរបស់ទីភ្នាក់ងារ Peace Corps គឺកសាងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សប្រុស ស្រី នៅក្នុងប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធ និងលើកកំពស់ការយល់គ្នា រវាងសហរដ្ឋអាមេរិក និងប្រទេសដទៃ៕
ផ្សេង​ទៀត

រាប់ពីឆ្វេង អ្នកស្រី Paula Albertson នាយក Peace Corps ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា លោក អ៊ឹម កុច រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា William Heidt លោក សុខ សុកាន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លោក គីម រិទ្ធី អភិបាលរងខេត្តកណ្តាលបានចូលរួម ពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
1

រាប់ពីឆ្វេង អ្នកស្រី Paula Albertson នាយក Peace Corps ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា លោក អ៊ឹម កុច រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជា William Heidt លោក សុខ សុកាន អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ លោក គីម រិទ្ធី អភិបាលរងខេត្តកណ្តាលបានចូលរួម ពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំ កម្ពុជាលោក William Heidt ថ្លែងក្នុងពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
2

ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំ កម្ពុជាលោក William Heidt ថ្លែងក្នុងពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន៧១នាក់កំពុងស្តាប់ក្នុងពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
3

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តចំនួន៧១នាក់កំពុងស្តាប់ក្នុងពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង៧១នាក់ចាប់ផ្តើមស្បថស្បែចូល​បំពេញ​ការងារ​ក្នុង​ពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
4

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទាំង៧១នាក់ចាប់ផ្តើមស្បថស្បែចូល​បំពេញ​ការងារ​ក្នុង​ពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

នាង Christine Thinn សិក្ខាកាមរបស់ភ្នាក់ងារ Peace Corps សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា កំពុងសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីពិធីស្បថចូលបំពេញការងារសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
5

នាង Christine Thinn សិក្ខាកាមរបស់ភ្នាក់ងារ Peace Corps សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា កំពុងសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីពិធីស្បថចូលបំពេញការងារសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

 លោក Brenden Stewart សិក្ខាកាមរបស់ភ្នាក់ងារ Peace Corps សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា កំពុងសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីពិធីស្បថចូលបំពេញការងារសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
6

 លោក Brenden Stewart សិក្ខាកាមរបស់ភ្នាក់ងារ Peace Corps សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជា កំពុងសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីពិធីស្បថចូលបំពេញការងារសម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឈរថតរូបក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបន្ទាប់ពី ពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
7

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឈរថតរូបក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបន្ទាប់ពី ពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឈរថតរូបជុំគ្នាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបន្ទាប់ពី ពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
8

អ្នកស្ម័គ្រចិត្តឈរថតរូបជុំគ្នាក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីខ្មែរបន្ទាប់ពី ពិធី ប្រារព្ធខួបលើកទី១១ នៃអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត Peace Corps ស្បថចូលបំពេញការងារ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី១៥ កញ្ញា ២០១៧ នៅទីក្រុងភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជា។ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

XS
SM
MD
LG