ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ផ្តិត​មេដៃ ដើម្បី​ដាក់​ញត្តិ​ទៅ​ព្រះមហាក្សត្រ

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​រាប់រយនាក់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​ដើម្បី​ផ្តិត​មេដៃ និង​ដើម្បី​តាមដាន​ការវិវត្ត​បញ្ហា​នយោបាយ​ នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ​ទី២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ប្រមូល​ស្នាម​មេដៃ​អ្នក​គាំទ្រ​របស់​ខ្លួន ​ដើម្បី​បន្ត​ដាក់​ញត្តិ​ស្នើ​សុំ​ឲ្យ​មាន​ព្រះរាជ​អន្តរាគមន៏​ពី​ព្រះមហាក្សត្រ​ខ្មែរ​លើ​អភ័យឯកសិទ្ធិ​របស់ប្រធាន​ស្ដីទី​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ គឺ​លោក កឹម សុខា ​ក្រោយពី​មាន​ការ​ប៉ុនប៉ង​ចាប់​ខ្លួន​លោក​ កឹម​ សុខា ​អំពី​ករណី​ជុំវិញ​សំណុំ​រឿង​អាស្រូវ​ផ្លូវភេទ​របស់​លោក ​និង​នាង ខុម ចាន់​តារាទី ​ហៅ​ស្រី​មុំ៕ (ឡេង ឡែន/VOA)
ផ្សេង​ទៀត

តំណាង​អ្នក​គាំ​ទ្រ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ពិនិត្យ​ និង​រាប់​ចំនួន​ស្នាមមេដៃ​ ​នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ ​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ​ទី​២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)
2

តំណាង​អ្នក​គាំ​ទ្រ​គណបក្ស​ប្រឆាំង​ពិនិត្យ​ និង​រាប់​ចំនួន​ស្នាមមេដៃ​ ​នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ ​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ​ទី​២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​រាប់រយនាក់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​ដើម្បី​ផ្តិត​មេដៃ ​នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ ​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ​ទី​២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)
3

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​រាប់រយនាក់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​ដើម្បី​ផ្តិត​មេដៃ ​នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ ​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ​ទី​២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​រាប់រយនាក់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ផ្តិត​មេដៃ ​នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ​ទី២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)
4

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​រាប់រយនាក់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នាដើម្បី​ផ្តិត​មេដៃ ​នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​ នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ​ទី២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)

លោក​ ប៉ុល ហំម​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​អង្គ​សន្និសីទកាសែត​ នៅទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ទី​២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)​
5

លោក​ ប៉ុល ហំម​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​អង្គ​សន្និសីទកាសែត​ នៅទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ទី​២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)​

លោក ​ប៉ុល ហំម​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​អង្គ​សន្និសីទកាសែត​ នៅទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)
6

លោក ​ប៉ុល ហំម​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​អង្គ​សន្និសីទកាសែត​ នៅទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​រាប់រយនាក់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​ដើម្បីផ្តិត​មេដៃ និង​ដើម្បី​តាមដាន​ការវិវត្ត​បញ្ហា​នយោបាយ​​ នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ ​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)
7

អ្នក​គាំទ្រ​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ​រាប់រយនាក់​ប្រមូល​ផ្ដុំ​គ្នា​ដើម្បីផ្តិត​មេដៃ និង​ដើម្បី​តាមដាន​ការវិវត្ត​បញ្ហា​នយោបាយ​​ នៅ​ទី​ស្នាក់ការ​កណ្ដាល​គណបក្ស​សង្រ្គោះជាតិ ​នៅថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​២​ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ (ឡេង ឡែន/VOA)

លោក​ ប៉ុល ហំម​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ​មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​អង្គ​សន្និសីទកាសែត​នៅទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ទី​២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)​​​ 
8

លោក​ ប៉ុល ហំម​ ប្រធាន​គណៈកម្មាធិការ​នាយក​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ ​មាន​ប្រសាសន៍​នៅ​ក្នុង​អង្គ​សន្និសីទកាសែត​នៅទីស្នាក់​ការ​កណ្ដាល​​គណបក្ស​សង្គ្រោះជាតិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​ ទី​២ ខែ​មិថុនា ឆ្នាំ២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)​​​ 

XS
SM
MD
LG