ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

លោក សុខ អាន បាន​ទទួល​មរណភាព


រូបឯកសារ៖ សុខ អាន (ស្តាំ) ជា​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​។
រូបឯកសារ៖ សុខ អាន (ស្តាំ) ជា​ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​។

លោក សុខ អាន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​បាន​ទទួល​មរណភាព​នៅ​ថ្ងៃពុធ​នេះ​វេលា​ម៉ោង១៨:៣២នាទី​នៅ​មន្ទីរពេទ្យ​ក្នុង​ទីក្រុង​ប៉េកាំង​ប្រទេស​ចិន​ដោយសារ​រោគាពាធ។ លោក​សុខ អាន​មាន​អាយុ​៦៦​ឆ្នាំ។ នេះ​បើ​តាម​សេចក្តី​ជូនដំណឹង​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា៕

សេចក្តី​ប្រកាសរបស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា អំពី​ដំណឹង​មរណភាព​របស់​លោក សុខ អាន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា។
សេចក្តី​ប្រកាសរបស់​រាជ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា អំពី​ដំណឹង​មរណភាព​របស់​លោក សុខ អាន ឧបនាយក​រដ្ឋមន្ត្រី និង​ជា​រដ្ឋមន្ត្រី​ទីស្តីការ​គណៈរដ្ឋមន្ត្រី​កម្ពុជា។

XS
SM
MD
LG