ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ភាសា​សញ្ញា​ធ្វើឲ្យ​​មនុស្ស​ថ្លង់​គរ​មាន​ទំនាក់​ទំនង​ក្នុង​សង្គម


ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ភាសា​ថ្លង់គរ​បានជួយ​មនុស្ស​ថ្លង់គរ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ឲ្យ​មាន​ជំនាញ​និង​មាន​ទំនាក់ទំនង​​ប្រសើរ​ឡើង​ក្នុងសង្គម​ និង​មាន​ជំនាញ​ប្រកបរបរ​វិជ្ជាជីវ។​ ទីភ្នាក់ងារ​ព័ត៌មាន​ AFP​ រាយ​ការណ៍​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ៕

XS
SM
MD
LG