ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ Michael Pack ដែល​ជាអ្នក​ផលិត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​​ម្នាក់ ចូលរួមនៅក្នុងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធ​សភា​អាមេរិក​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​ការ​បរទេស ស្តីអំពីការតែងតាំងរូបលោកជាបេក្ខជនដឹកនាំបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ USAGM កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។

គណៈកម្មាធិការ​ព្រឹទ្ធ​សភា​យល់​ព្រម​​លើបេក្ខជនដែលត្រូវបានតាំងតែងឲ្យ​ដឹកនាំ​​បណ្តាញ​ផ្សព្វផ្សាយ​សកល​ USAGM

រូបឯកសារ៖ Michael Pack ដែល​ជាអ្នក​ផលិត​ភាពយន្ត​ឯកសារ​​ម្នាក់ ចូលរួមនៅក្នុងសវនាការរបស់គណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធ​សភា​អាមេរិក​ទទួល​បន្ទុក​កិច្ច​ការ​ការ​បរទេស ស្តីអំពីការតែងតាំងរូបលោកជាបេក្ខជនដឹកនាំបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយ USAGM កាលពីថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩។ Photo: VOA
XS
SM
MD
LG