ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ហ្វូង​មនុស្ស​ប៉ះ​ទង្គិច​ជាមួយ​បាតុករ​នៅ​ហុងកុង

មនុស្ស​រាប់​រយ​នាក់​មាន​អ្នក​ខ្លះ​ពាក់​ម៉ាស​បាន​ប៉ះ​ទង្គិច​ជាមួយ​បាតុករ​នៅ​កណ្តាល​ទីក្រុង​ហុងកុង​ដែល​បាន​ចំណាយពេល​រាប់​សប្តាហ៍​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ដើម្បី​ឲ្យ​មាន​កំណែ​ទម្រង់​តាម​បែប​ប្រជាធិបតេយ្យ​នៅ​ក្នុង​ដែន​ដី​ចិន​នោះ។
ផ្សេង​ទៀត

People wearing protective masks remove the metal barricades that protesters set up to block off main roads near the heart of the city's financial district, Hong Kong, Oct. 13, 2014.
1

People wearing protective masks remove the metal barricades that protesters set up to block off main roads near the heart of the city's financial district, Hong Kong, Oct. 13, 2014.

A crane removes barricades from the main protest site in the Admiralty district, near the government headquarters, in Hong Kong, Oct. 13, 2014.
2

A crane removes barricades from the main protest site in the Admiralty district, near the government headquarters, in Hong Kong, Oct. 13, 2014.

Pro-democracy demonstrators build a barricade on the main road in the occupied areas outside the government headquarters in Hong Kong's Admiralty district, Oct. 13, 2014.
3

Pro-democracy demonstrators build a barricade on the main road in the occupied areas outside the government headquarters in Hong Kong's Admiralty district, Oct. 13, 2014.

An angry crowd charged barricades used by pro-democracy protesters to occupy part of downtown Hong Kong, as a standoff with authorities dragged into a third week, Hong Kong, Oct. 13, 2014.
4

An angry crowd charged barricades used by pro-democracy protesters to occupy part of downtown Hong Kong, as a standoff with authorities dragged into a third week, Hong Kong, Oct. 13, 2014.

A police officer tries to stop a man who is removing the metal barricades that protesters set up to block off main roads near the heart of the city's financial district, Hong Kong, Oct. 13, 2014.
5

A police officer tries to stop a man who is removing the metal barricades that protesters set up to block off main roads near the heart of the city's financial district, Hong Kong, Oct. 13, 2014.

XS
SM
MD
LG