ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
សកម្មភាព​រៀបចំ​ដាក់​ឲ្យ​មាន​គម្លាត​នៅតាម​ទីធ្លា និង​ក្នុងថ្នាក់​របស់​សាលារៀន​វ៉េស្ទឡាញន៍ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០។ (ធីតា វីន/វីអូអេ)

សាលា​រៀន​មួយ​ចំនួន​រៀបចំ​អនាម័យ​និង​ប្រព័ន្ធ​ស្តង់​ដារ​សុវត្ថិភាព​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​កូវីដ១៩​ ដើម្បី​ដំណើរ​ការ​សាកល្បង​បើក​ឡើង​វិញ

សកម្មភាព​រៀបចំ​ដាក់​ឲ្យ​មាន​គម្លាត​នៅតាម​ទីធ្លា និង​ក្នុងថ្នាក់​របស់​សាលារៀន​វ៉េស្ទឡាញន៍ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ថ្ងៃទី​៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០។ (ធីតា វីន/វីអូអេ) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG