ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព ៖ ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ"

ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥ នៅ​មុខ​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង។ ព្រះ​គោរមងារ​នេះ​ ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​នៅ​ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៤ ក្នុង​ពិធី​ប្រជុំ​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​លើ​ពិភពលោក​នៅ​ប្រទេស​ជប៉ុន​ មាន​ន័យ​ថា​ « ព្រះ​រាជា​មាន​គុណ​ធម៌​ដ៏​ខ្ពង់​ខ្ពស់​បំផុត​ ជា​គំរូ​ក្នុង​ការប្រតិបត្តិ​ និង​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​ព្រះ​ធម៌​ព្រះ​ពុទ្ធ​លើ​សកល​លោក​ » ។
ផ្សេង​ទៀត

 ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ មុន​ចេញ​ដំណើរ​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​។
1

 ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ មុន​ចេញ​ដំណើរ​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​។

កូន​សិស្ស​ឈរ​រង់​ចាំ​ក្រោម​ស្លាក​ថ្វាយព្រះពរ​សម្តេច​ព្រះ​បរមនាថ​ នរោត្តម​ សីហមុនី​ ក្នុង​ឱកាស​ទទួល​បាន​ព្រះបរមងារ​ជា​កិត្តិយស​ «​ព្រះ​ស្រី​លោក​ធម្មិករាជ» កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​៣​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
2

កូន​សិស្ស​ឈរ​រង់​ចាំ​ក្រោម​ស្លាក​ថ្វាយព្រះពរ​សម្តេច​ព្រះ​បរមនាថ​ នរោត្តម​ សីហមុនី​ ក្នុង​ឱកាស​ទទួល​បាន​ព្រះបរមងារ​ជា​កិត្តិយស​ «​ព្រះ​ស្រី​លោក​ធម្មិករាជ» កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ​ ទី​៣​ ខែ​មិថុនា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ក្រុម​ភ្លេង​ដើរ​មុខ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​ ។
3

ក្រុម​ភ្លេង​ដើរ​មុខ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​ ។

សម្តេច​សង្ឃរាជ​កម្ពុជា​ សឹង្ហបុរី ម៉ុងហ្គោលី និង​ជប៉ុន​ គង់​លើ​ព្រះ​ទីនាំង​ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​។ 
4

សម្តេច​សង្ឃរាជ​កម្ពុជា​ សឹង្ហបុរី ម៉ុងហ្គោលី និង​ជប៉ុន​ គង់​លើ​ព្រះ​ទីនាំង​ នៅ​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​។ 

ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ ព្យាយាម​ថត​រូប​ព្រះ​ទីនាំង​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​ នៅ​មុខ​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង។
5

ប្រជាជន​កម្ពុជា​ដែល​ចូល​រួម​ក្នុង​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ ព្យាយាម​ថត​រូប​ព្រះ​ទីនាំង​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​ នៅ​មុខ​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង។

ស្រ្តី​ម្នាក់​សំពះ​កាន់​ទង់​​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​ ខណៈ​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ បាន​ហែរ​កាត់​មុខ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​ នៅ​មុខ​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង។
6

ស្រ្តី​ម្នាក់​សំពះ​កាន់​ទង់​​ព្រះ​ពុទ្ធ​សាសនា​ ខណៈ​ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ បាន​ហែរ​កាត់​មុខ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​ នៅ​មុខ​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង។

ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​ នៅ​មុខ​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង។
7

ព្រះ​រាជ​ពិធី​ដង្ហែ​ព្រះ​រាជ​គោរមងារ​កិត្តិយស​ "ព្រះស្រីលោកធម្មិករាជ" ថ្វាយ​ព្រះ​មហាក្សត្រ​សម្ដេច​ព្រះ​បរម​នាថ​ នរោត្ដម​ សីហមុនី​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទី​៣​ មិថុនា​ ២០១៥​​ នៅ​មុខ​ព្រះ​បរម​រាជ​វាំង។

XS
SM
MD
LG