ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ទឹក​ទន្លេ​កំណត់​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​កម្ពុជា

ទឹកសាប​ពី​ទន្លេ​នានា​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ជា​ចំណែក​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ដែល​មិន​អាច​ខ្វះ​បាន​សម្រាប់​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ក្នុង​ប្រទេស​នេះ ហើយ​ក៏​ជា​កត្តា​ដ៏​សំខាន់​មួយ​នៃ​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ​ជាតិ​ខ្មែរ​ផងដែរ។ គណៈកម្មការ​ជាតិ​ទន្លេ​មេគង្គ​នឹង​ជួបប្រជុំ​នៅ​ទីក្រុង​ប៉ាកសេ​នៃ​ប្រទេស​លាវ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១២ ខែធ្នូ​ខាង​មុខ​នេះ ដើម្បី​ស្វែងយល់​អំពី​ទស្សនៈ​សាធារណជន​ចំពោះ​គម្រោង​ដនសាហុង​ដែល​ស្នើ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​លាវ​ក្នុងការ​សាងសង់​ការដ្ឋាន​ទំនប់​វារី​អគ្គិសនី​ដែល​មាន​ចម្ងាយ​២គីឡូម៉ែត្រ​ពី​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​និង​ព្រំដែន​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ គណៈកម្មការ​ជាតិ​ទន្លេ​មេគង្គ នឹង​នាំ​អ្នកចូលរួម​ទៅ​ទស្សនកិច្ច​សិក្សា​នៅ​តំបន់​ដែល​ត្រូវ​សាងសង់​នោះ នៅ​ថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៤ នេះ៕
ផ្សេង​ទៀត

ភូមិ​មួយ​នៅ​ក្បែរ​កំពង់​ដ​ អរិយក្សត្រ ក្នុង​ឃុំ​អរិយក្សត្រ ខេត្ត​កណ្តាលនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
1

ភូមិ​មួយ​នៅ​ក្បែរ​កំពង់​ដ​ អរិយក្សត្រ ក្នុង​ឃុំ​អរិយក្សត្រ ខេត្ត​កណ្តាលនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

ភ្នំសុពណ៌​កា​ឡី មើល​ពី​ចំងាយ​ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ​ ក្នុង​ស្រុក​ឈ្លូង ខេត្ត​ក្រចេះ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
2

ភ្នំសុពណ៌​កា​ឡី មើល​ពី​ចំងាយ​ ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ដំណើរ​ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ​ ក្នុង​ស្រុក​ឈ្លូង ខេត្ត​ក្រចេះ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

អ្នក​លក់​ដូង​នៅ​កោះ​ដាច់ ជា​ទី​កំសាន្ត​របស់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ នៅ​តាមបណ្តោយ​​ដង​ទន្លេ​មេគង្គនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
3

អ្នក​លក់​ដូង​នៅ​កោះ​ដាច់ ជា​ទី​កំសាន្ត​របស់​ភ្ញៀវ​ទេសចរ នៅ​តាមបណ្តោយ​​ដង​ទន្លេ​មេគង្គនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១១។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

បុរស​ម្នាក់​ចែវ​ទូក​ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ ក្នុង​ស្រុក​ឈ្លូង​ ខេត្ត​ក្រចេះ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
4

បុរស​ម្នាក់​ចែវ​ទូក​ឆ្លង​កាត់​ទន្លេ​មេគង្គ ក្នុង​ស្រុក​ឈ្លូង​ ខេត្ត​ក្រចេះ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

ក្មេងៗ​លេង​ទឹក​នៅ​ក្បែរ​កំពង់​ចម្លង​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​ឈ្លូង ខេត្ត​ក្រចេះ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
5

ក្មេងៗ​លេង​ទឹក​នៅ​ក្បែរ​កំពង់​ចម្លង​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​ឈ្លូង ខេត្ត​ក្រចេះ​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១៦ ខែមិនា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

ភូមិ​មួយ​នៅ​ក្បែរ​កំពង់​ដ​ អរិយក្សត្រ ក្នុង​ឃុំ​អរិយក្សត្រ ខេត្ត​កណ្តាលនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
6

ភូមិ​មួយ​នៅ​ក្បែរ​កំពង់​ដ​ អរិយក្សត្រ ក្នុង​ឃុំ​អរិយក្សត្រ ខេត្ត​កណ្តាលនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

ភូមិ​មួយ​នៅ​ក្បែរ​កំពង់​ដ​ អរិយក្សត្រ ក្នុង​ឃុំ​អរិយក្សត្រ ខេត្ត​កណ្តាលនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
7

ភូមិ​មួយ​នៅ​ក្បែរ​កំពង់​ដ​ អរិយក្សត្រ ក្នុង​ឃុំ​អរិយក្សត្រ ខេត្ត​កណ្តាលនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

សាឡាង​ចម្លង​អ្នក​ដំណើរ​មក​ឃុំ​អរិយក្សត្រ ខេត្ត​កណ្តាល​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
8

សាឡាង​ចម្លង​អ្នក​ដំណើរ​មក​ឃុំ​អរិយក្សត្រ ខេត្ត​កណ្តាល​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

ថ្ងៃ​លិច​នៅ​ទន្លេ​ចតុមុខ ដែល​ជាទី​ប្រសព្វ​​នៃ​ទន្លេ​ទាំង​៤ រួម​មានទន្លេ​សាប​ទន្លេ​បាសាក់ ទន្លេ​មេគង្គ​លើ​ និង​មេគង្គ​ក្រោម​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)
9

ថ្ងៃ​លិច​នៅ​ទន្លេ​ចតុមុខ ដែល​ជាទី​ប្រសព្វ​​នៃ​ទន្លេ​ទាំង​៤ រួម​មានទន្លេ​សាប​ទន្លេ​បាសាក់ ទន្លេ​មេគង្គ​លើ​ និង​មេគង្គ​ក្រោម​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា នៅ​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៤។ (នូវ ពៅលក្ខិណា)

XS
SM
MD
LG