ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

អំពើ​ហិង្សា​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​ Freddie Gray

ការ​ប៉ះ​ទង្គិច​នៅ​តាម​ផ្លូវ​បាន​ផ្ទុះ​ឡើង​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ Maryland ប៉ុន្មាន​ម៉ោង​បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក Freddie Gray អាយុ​២៥​ឆ្នាំ​ ជា​បុរស​ស្បែក​ខ្មៅ​ដែល​ស្លាប់​ដោយ​របួស​ឆ្អឹង​ខ្នង​យ៉ាង​អាថ៌កំបាំង​ នៅ​ពេល​ដែល​ត្រូវ​បាន​ឃុំ​ខ្លួន​កាល​ពី​ដើម​ខែនេះ។
ផ្សេង​ទៀត

រថយន្ត​ប៉ូលីស​មួយ​គ្រឿង​ត្រូវ​បាន​ដុត​បំផ្លាញ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចលាចល​ បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
1

រថយន្ត​ប៉ូលីស​មួយ​គ្រឿង​ត្រូវ​បាន​ដុត​បំផ្លាញ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចលាចល​ បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

បាតុករ​ម្នាក់​ដើរ​កាត់​ប៉ូលីស​ ដោយ​មាន​ដុំ​ឥដ្ឋ​នៅ​នឹង​ដៃ​ ខណៈ​ពួក​គេ​តប​ត​នឹង​ប៉ូលីស​ដោយ​គប់​នឹង​របស់​រឹង​ បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
2

បាតុករ​ម្នាក់​ដើរ​កាត់​ប៉ូលីស​ ដោយ​មាន​ដុំ​ឥដ្ឋ​នៅ​នឹង​ដៃ​ ខណៈ​ពួក​គេ​តប​ត​នឹង​ប៉ូលីស​ដោយ​គប់​នឹង​របស់​រឹង​ បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

បាតុករ​លោត​លើ​ឡាន​ប៉ូលីស​ដែល​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
3

បាតុករ​លោត​លើ​ឡាន​ប៉ូលីស​ដែល​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

បាតុករ​ប៉ះ​ទង្គិច​ជាមួយ​ប៉ូលីស​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​ Mondawmin ន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
4

បាតុករ​ប៉ះ​ទង្គិច​ជាមួយ​ប៉ូលីស​នៅ​ផ្សារ​ទំនើប​ Mondawmin ន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ស្រ្តី​ម្នាក់​ជាមួយ​នឹង​ទំនិញ​លួច​បាន​ពី​ក្នុង​ហាង​ រត់​កាត់​មុខ​រថយន្ត​ដែល​កំពុង​ឆេះ​ អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
5

ស្រ្តី​ម្នាក់​ជាមួយ​នឹង​ទំនិញ​លួច​បាន​ពី​ក្នុង​ហាង​ រត់​កាត់​មុខ​រថយន្ត​ដែល​កំពុង​ឆេះ​ អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ស្រ្តី​ម្នាក់​យំ​ ខណៈ​បាតុករ​គប់​ដុំ​ថ្ម​ទៅ​ប៉ូលីស​ Baltimore អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
6

ស្រ្តី​ម្នាក់​យំ​ ខណៈ​បាតុករ​គប់​ដុំ​ថ្ម​ទៅ​ប៉ូលីស​ Baltimore អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

កំសួល​ផ្សែង​ចេញ​ពី​ឱសថ​ស្ថាន​ CVS ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុងBaltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
7

កំសួល​ផ្សែង​ចេញ​ពី​ឱសថ​ស្ថាន​ CVS ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុងBaltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

បាតុករ​គប់​ដុំ​ថ្ម​ទៅ​ប៉ូលីស​ Baltimore អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
8

បាតុករ​គប់​ដុំ​ថ្ម​ទៅ​ប៉ូលីស​ Baltimore អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ប៉ូលីស​ឃុំ​ខ្លួន​​បាតុករ​ម្នាក់​នៅ​ក្បែរ​ផ្សារ​ទំនើប​ Mondawmin បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
9

ប៉ូលីស​ឃុំ​ខ្លួន​​បាតុករ​ម្នាក់​នៅ​ក្បែរ​ផ្សារ​ទំនើប​ Mondawmin បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

បុរស​ម្នាក់​ដើរ​កាត់​រថយន្ត​ប៉ូលីស​ដែល​ត្រូវ​ដុត​បំផ្លាញ​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចលាចល​ បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។  
10

បុរស​ម្នាក់​ដើរ​កាត់​រថយន្ត​ប៉ូលីស​ដែល​ត្រូវ​ដុត​បំផ្លាញ​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ចលាចល​ បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray​ នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

 

បាតុករ​គប់​ដុំ​ថ្ម​ទៅ​ប៉ូលីស​ Baltimore បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray នៅ​ឯ​ព្រះ​វិហារ​ New Shiloh Baptist ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
11

បាតុករ​គប់​ដុំ​ថ្ម​ទៅ​ប៉ូលីស​ Baltimore បន្ទាប់​ពី​បុណ្យ​សព​របស់​លោក​ Freddie Gray នៅ​ឯ​ព្រះ​វិហារ​ New Shiloh Baptist ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

អ្នក​រស់​នៅ​ទីក្រុង​ Baltimore ​(ស្តាំ) កំពុង​ព្យាយាម​ស្តារ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​របស់​ខ្លួន​ ដោយ​និយាយ​ទៅ​កាន់​បាតុករ​ អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
12

អ្នក​រស់​នៅ​ទីក្រុង​ Baltimore ​(ស្តាំ) កំពុង​ព្យាយាម​ស្តារ​សណ្តាប់​ធ្នាប់​នៅ​ក្នុង​តំបន់​របស់​ខ្លួន​ ដោយ​និយាយ​ទៅ​កាន់​បាតុករ​ អំឡុង​ពេល​ប៉ះ​ទង្គិច​មួយ​នៅ​ក្នុង​ទីក្រុង​ Baltimore រដ្ឋ​ Maryland កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

XS
SM
MD
LG