ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបផ្គុំមួយដែលបង្ហាញរូបថតសខ្មៅរបស់ឪពុកលោក ប៉ូច រាសី (ឆ្វេង) និងលោក ប៉ូច រាសី។

កំណត់ត្រា​អ្នក​សារព័ត៌មាន៖ សម្តី​ចុងក្រោយ​របស់​ឪពុក​ម្នាក់​នៅ​សម័យ​ខ្មែរក្រហម

រូបផ្គុំមួយដែលបង្ហាញរូបថតសខ្មៅរបស់ឪពុកលោក ប៉ូច រាសី (ឆ្វេង) និងលោក ប៉ូច រាសី។ Photo: VOA
XS
SM
MD
LG