ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ៖ រូប​ត្រា​ទិដ្ឋាការ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដែល​បាន​បោះ​នៅ​លើ​លិខិត​ឆ្លងដែន​បរទេស​មួយ នៅ​ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ Californiaកាលពី​ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។

ការពន្យល់​អំពី​ការផ្លាស់ប្តូរ​ទាក់ទងនឹង​ទិដ្ឋាការ​សិក្សា​នៅ​​សហរដ្ឋអាមេរិក

រូបឯកសារ៖ រូប​ត្រា​ទិដ្ឋាការ​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ដែល​បាន​បោះ​នៅ​លើ​លិខិត​ឆ្លងដែន​បរទេស​មួយ នៅ​ទីក្រុង Los Angeles រដ្ឋ Californiaកាលពី​ថ្ងៃទី៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០។ Photo: AFP
XS
SM
MD
LG