ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
លោក គង់​ សារ៉ាយ អ្នកលក់ដូង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។ (ធីតា វីន/VOA)

ពលរដ្ឋ​ក្រីក្រ​ដែល​មាន​ម៉ូតូ​ចាស់ ព្រួយ​បារម្ភ​ការ​ផាក​ពិន័យ​ធ្ងន់ធ្ងរ ខណៈ​មិន​មាន​លទ្ធភាព​ទិញ​ម៉ូតូ​ថ្មី

លោក គង់​ សារ៉ាយ អ្នកលក់ដូង​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០។ (ធីតា វីន/VOA) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG