ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស និង​មន្ត្រី​គ.ជ.ប​ម្នាក់​ត្រូវបាន​ដោះលែង​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ

  • VOA Khmer
តុលាការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ​បាន​ចេញ​សេចក្តី​សម្រេច​ដោះលែង​មន្ត្រី​សិទ្ធិ​មនុស្ស​អាដហុក​ចំនួន​៤នាក់ រួម​មាន​លោកស្រី លឹម មុន្នី លោក នី សុខា លោក​ណៃ វង់ដា និង​លោក យី សុខសាន្ត និង​លោក នី ចរិយា អគ្គលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ ឲ្យ​នៅ​ក្រៅ​ឃុំ​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ យោងតាម​បទ​សម្ភាន៍​របស់ VOA មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​ទាំង​៤នាក់ បាន​សម្រេច​ចិត្ត​បន្ត​ធ្វើការងារ​ការពារ​សិទ្ធិមនុស្ស​របស់​ខ្លួន​បន្ត​ទៀត។ ដោយឡែក ​តុលាការ​មិន​បាន​បញ្ជាក់​ពី​មូលហេតុ​នៃ​សេចក្តី​សម្រេច​ដោះលែង​នេះ​នៅ​ឡើយ​ទេ៕
ផ្សេង​ទៀត

លោកស្រី លឹម មុន្នី (ឆ្វេង) លោក ណៃ វង់ដា លោក នី សុខា និង​លោក យី សុខសាន្ត ចូលរួម​សន្និសីទ​កាសែត​នៅ​ការិយាល័យ​អង្គការ​អាដហុក ក្រោយ​ពី​ត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ដោយ​អង្គការលីកាដូ)
1

លោកស្រី លឹម មុន្នី (ឆ្វេង) លោក ណៃ វង់ដា លោក នី សុខា និង​លោក យី សុខសាន្ត ចូលរួម​សន្និសីទ​កាសែត​នៅ​ការិយាល័យ​អង្គការ​អាដហុក ក្រោយ​ពី​ត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ដោយ​អង្គការលីកាដូ)

លោក យី សុខសាន្ត (ឆ្វេង) លោក ណៃ វង់ដា និង​លោក នី សុខា មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការ​អាដហុក រួម​ទាំង​លោកស្រី លឹម មុន្នី និង​លោក នី ចរិយា អគ្គលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ ត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ដោយ​អង្គការ​លីកាដូ)
2

លោក យី សុខសាន្ត (ឆ្វេង) លោក ណៃ វង់ដា និង​លោក នី សុខា មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការ​អាដហុក រួម​ទាំង​លោកស្រី លឹម មុន្នី និង​លោក នី ចរិយា អគ្គលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ ត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ដោយ​អង្គការ​លីកាដូ)

លោក នី ចរិយា អគ្គលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ ជួបជុំ​គ្រួសារ ក្រោយពី​ត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)
3

លោក នី ចរិយា អគ្គលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំ​ការបោះឆ្នោត​ ជួបជុំ​គ្រួសារ ក្រោយពី​ត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

លោក យី សុខសាន្ត មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការ​អាដហុក ញញឹម​ក្រោយ​ពីត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ដោយ​អង្គការ​លីកាដូ)
4

លោក យី សុខសាន្ត មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការ​អាដហុក ញញឹម​ក្រោយ​ពីត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (រូបថត​ដោយ​អង្គការ​លីកាដូ)

លោកស្រី លឹម មុន្នី ន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការ​អាដហុក ទទួល​ការ​ប្រោះព្រំ​ពី​ព្រះសង្ឃ ក្រោយ​ពេល​តុលាការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រេច​ដោះលែង​លោក​ស្រី និង​សកម្មជន​សិទ្ធិមនុស្ស​បីរូប​ទៀត និង អគ្គលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មាធិកា​រជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង។ (រូបថត​ដោយ​អង្គការ​លីកាដូ)
5

លោកស្រី លឹម មុន្នី ន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការ​អាដហុក ទទួល​ការ​ប្រោះព្រំ​ពី​ព្រះសង្ឃ ក្រោយ​ពេល​តុលាការ​រាជធានី​ភ្នំពេញ សម្រេច​ដោះលែង​លោក​ស្រី និង​សកម្មជន​សិទ្ធិមនុស្ស​បីរូប​ទៀត និង អគ្គលេខាធិការរង​នៃ​គណៈកម្មាធិកា​រជាតិ​រៀបចំ​ការ​បោះឆ្នោត ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង។ (រូបថត​ដោយ​អង្គការ​លីកាដូ)

លោក យី សុខសាន្ត មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការ​អាដហុក ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ឲ្យ VOA ​ក្រោយ​ពីត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (VOA Khmer)
6

លោក យី សុខសាន្ត មន្ត្រី​សិទ្ធិមនុស្ស​នៃ​អង្គការ​អាដហុក ផ្តល់​បទសម្ភាសន៍​ឲ្យ VOA ​ក្រោយ​ពីត្រូវបាន​ដោះលែង​ពី​មន្ទីរ​ឃុំឃាំង​នៅ​រាត្រី​ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧។ (VOA Khmer)

XS
SM
MD
LG