ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ «សិស្សវិទ្យាល័យទូទាំងកម្ពុជាចូលប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ»

ថ្ងៃច័ន្ទ ទី២២ ខែសីហានេះ គឺជា​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​ប្រឡង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ​ ដែល​សិស្ស​ថ្នាក់ទី​១២​ទាំងអស់​នៅទូទាំង​ប្រទេស​ត្រូវ​បំពេញ​វិញ្ញាសារ​ចំនួន៧ ទាំងសម្រាប់ថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រ និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គម។ ការប្រឡងមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនេះមានរយៈពេលពីរថ្ងៃ គឺថ្ងៃទី២២នេះ និងថ្ងៃទី២៣ ខែសីហា។ លោក ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋ​មន្ត្រី​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា រួម​ជាមួយលោក ហ៊ុន ម៉ានី ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា ​លោកគ្រូ​អ្នក​គ្រូ​ និងអ្នកអង្កេតជា​ច្រើន​នាក់ មាន​វត្តមាន​នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ រាជធានី​ភ្នំពេញ ដើម្បី​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដំណើរការ​នៃ​ថ្ងៃ​ដំបូង​នៃ​ការ​ប្រឡង​មធ្យម​សិក្សា​ទុតិយភូមិ​នេះ៕
ផ្សេង​ទៀត

គណៈ​កម្មការ​កម្មវិធី​ប្រលង​ត្រួតពិនិត្យ​បេក្ខជននៃការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
1

គណៈ​កម្មការ​កម្មវិធី​ប្រលង​ត្រួតពិនិត្យ​បេក្ខជននៃការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

លោក​​ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អបរំ និង​​លោក​ហ៊ុន ម៉ានី ​ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ ត្រួតពិនិត្យ​វិញ្ញាសារ​នៃ ការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​ (ឡេង ឡែន/VOA)
2

លោក​​ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អបរំ និង​​លោក​ហ៊ុន ម៉ានី ​ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ ត្រួតពិនិត្យ​វិញ្ញាសារ​នៃ ការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។​ (ឡេង ឡែន/VOA)

លោក​​ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អបរំ​ ត្រួតពិនិត្យ​វិញ្ញាសារ​នៃការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA) 
3

លោក​​ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អបរំ​ ត្រួតពិនិត្យ​វិញ្ញាសារ​នៃការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA) 

លោក​​ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អបរំ និង​​លោក​ហ៊ុន ម៉ានី ​ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ ត្រួតពិនិត្យ​វិញ្ញាសារ​នៃ ​ការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
4

លោក​​ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អបរំ និង​​លោក​ហ៊ុន ម៉ានី ​ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ ត្រួតពិនិត្យ​វិញ្ញាសារ​នៃ ​ការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

លោក​ហ៊ុន ម៉ានី ​ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ និង​លោក​​ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អបរំ​ត្រួតពិនិត្យ​វិញ្ញាសារ​នៃ ​ការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)
5

លោក​ហ៊ុន ម៉ានី ​ប្រធាន​សហភាព​សហព័ន្ធ​យុវជន​កម្ពុជា​ និង​លោក​​ហង់ ជួនណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តី​ក្រសួង​អបរំ​ត្រួតពិនិត្យ​វិញ្ញាសារ​នៃ ​ការប្រលង​មធ្យមសិក្សា​ទុតិយភូមិ នៅ​វិទ្យាល័យ​ព្រះស៊ីសុវត្ថិ​ នៅ​ថ្ងៃ​ច័ន្ទ ទី​២២ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០១៦។ ​(ឡេង ឡែន/VOA)

XS
SM
MD
LG