ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូប​ភាព​៖ «ការ​ប្រារព្ធ​ពិធី​​​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌទី​១១ ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ»

ទោះ​ជា​មាន​ភាព​មមាញឹក​នឹង​ការងារ​ យ៉ាងណា​ក៏​ដោយ​ នៅ​ពេល​ដែល​ដល់​រដូវ​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំ​បិណ្ឌ​ដែល​ជាពិធី​បុណ្យ​សាសនា​សំខាន់មួយក្នុង​ចំណោម​ពិធី​បុណ្យឯទៀត ​របស់​ប្រជាជន​ខ្មែរ ​ ​ជារៀង​រាល់​ឆ្នាំប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជាតែង​តែ​ប្រារព្ធ​ពិធី​នេះ​មិនដែល​ខាន​ដោយ​យក​ចង្ហាន់ទៅវត្ត​ប្រគេន​ព្រះ​សង្ឃ​ដើម្បី​ឧទ្ទិស​កុសល​ដល់​ញាតិការ​ដែល​បាន​ចែក​ឋាន​ទៅ។ ខាងក្រោមនេះ​ជា​ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​នៃ​ថ្ងៃ​កាន់​បិណ្ឌ​ទី​១១ នៅ​វត្ត​មួយ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​។

ផ្សេង​ទៀត

ព្រះ​វិហារ​ពុទ្ធសាសនា​ត្រូវ​បាន​ថត​នៅ​ក្នុងវត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
1

ព្រះ​វិហារ​ពុទ្ធសាសនា​ត្រូវ​បាន​ថត​នៅ​ក្នុងវត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

កុមារា​​ម្នាក់​កំពុង​វាយស្គរ​​នៅ​ខាង​មុខ​ក្លោង​ទ្វារ​មាត់​ដើម្បី​ស្វាគមន៍​ពុទ្ធ​បរិស័ទ​ដែល​អញ្ជើញ​មក​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
2

កុមារា​​ម្នាក់​កំពុង​វាយស្គរ​​នៅ​ខាង​មុខ​ក្លោង​ទ្វារ​មាត់​ដើម្បី​ស្វាគមន៍​ពុទ្ធ​បរិស័ទ​ដែល​អញ្ជើញ​មក​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

 ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​​រាប់បាត្រ​​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA)
3

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​​រាប់បាត្រ​​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (កាន់ វិច្ឆិកា/VOA)

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​​រាប់បាត្រ​​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ទុំ ម្លិះ/VOA)
4

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​​រាប់បាត្រ​​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​ (ទុំ ម្លិះ/VOA)

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​ឈរ​ទទួល​ពរ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
5

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​ឈរ​ទទួល​ពរ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​ស្រង់​ព្រះ​នៅក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
6

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​ស្រង់​ព្រះ​នៅក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​ឈរ​ទទួល​ពរ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(កាន់​វិច្ឆិកា/VOA)
7

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​ឈរ​ទទួល​ពរ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(កាន់​វិច្ឆិកា/VOA)

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​​ពូន​ភ្នំខ្សាច់ដើម្បី​រំដោះ​កម្មពារ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
8

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​​ពូន​ភ្នំខ្សាច់ដើម្បី​រំដោះ​កម្មពារ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​ពូន​ភ្នំ​អង្ករ​​ដើម្បី​រំដោះ​កម្មពារ​តាម​ទំនៀម​ទម្លាប់​នៅ​ក្នុងវត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
9

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​ពូន​ភ្នំ​អង្ករ​​ដើម្បី​រំដោះ​កម្មពារ​តាម​ទំនៀម​ទម្លាប់​នៅ​ក្នុងវត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ព្រះសង្ឃ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
10

ពុទ្ធ​បរិស័ទ​កំពុង​ប្រគេន​ចង្ហាន់​ព្រះសង្ឃ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

ចង្ហាន់​ព្រះ​សង្ឃ​ដែលត្រូវ​បាន​វេរ​ប្រគេន​រួច​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​គ្នា​​លើ​តុ​សម្រាប់​ព្រះ​សង្ឃ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)
11

ចង្ហាន់​ព្រះ​សង្ឃ​ដែលត្រូវ​បាន​វេរ​ប្រគេន​រួច​ត្រូវ​បាន​តម្រៀប​គ្នា​​លើ​តុ​សម្រាប់​ព្រះ​សង្ឃ​នៅ​ក្នុង​វត្ត​មួយ​កណ្តាល​រាជធានី​ភ្នំពេញ​កាលពី​ព្រឹក​ថ្ងៃសៅរ៍​ ទី​១៦ ខែ កញ្ញា​​ ឆ្នាំ២០១៧។​(ទុំ ម្លិះ/VOA)

XS
SM
MD
LG