ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ទិដ្ឋភាព​ប្រជាពលរដ្ឋរៀបចំ​ធ្វើដំណើរ​ទៅ​កាន់​ស្រុកកំណើត​​នា​ថ្ងៃ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ

នាប៉ុន្មាន​ថ្ងៃ​ចុង​ក្រោយ​នេះ ​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ ដែល​រស់​នៅក្នុង​រាជធានីភ្នំពេញ​ បាន​រៀបចំ​ធ្វើ​ដំណើរទៅ​ស្រុកកំណើត​រៀងៗខ្លួន​ ដើម្បីជួបជុំ​ក្រុម​គ្រួសារ​ និង​ប្រារព្ធ​ពិធីបុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ។​ ​ខាងក្រោម​នេះ ​គឺ​ជា​កម្រង​រូបភាព​អំពីទិដ្ឋភាព​ខ្លះៗ​នៃ​ការ​ធ្វើ​ដំណើរ​ចាកចេញ​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​ទៅ​កាន់​បណ្តា​ខេត្ត​នានា​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជារបស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​។ ​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ​គឺ​ពិធីបុណ្យ​ផ្នែក​ព្រះពុទ្ធ​សាសនា​ដ៏​សំខាន់​មួយ​ ​ក្នុង​ចំណោម​ពិធី​បុណ្យ​ប្រពៃ​ណី​ជាតិរបស់​កម្ពុជា​។ ​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​នេះ​នឹង​ប្រារព្ធ​ឡើង​នៅ​ថ្ងៃ​សៅរ៍ ទី​១​ ខែ​តុលា​ខាងមុខ​ ​ដែល​ជា​ថ្ងៃ​បញ្ចប់​នៃ​ពិធី​បុណ្យ​ដែល​មាន​រយៈពេល​១៥​ថ្ងៃនេះ​។​

ផ្សេង​ទៀត

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)
1

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)
2

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)
3

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)
4

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)

អាជ្ញាធរ​កំពុង​ជួយ​សម្រួល​ចរាចរណ៍​ ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ដែល​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​ស្រុក​កំណើត​​ ដើម្បី​ប្រារព្ធពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA) 
5

អាជ្ញាធរ​កំពុង​ជួយ​សម្រួល​ចរាចរណ៍​ ដល់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា​ដែល​ធ្វើដំណើរ​ទៅកាន់​ស្រុក​កំណើត​​ ដើម្បី​ប្រារព្ធពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA) 

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍ ​មួយ​ថ្ងៃ​មុន​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​មក​ដល់​ នៅឯ​ស្ពាន​ជ្រោយ​ចង្វារ​ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)
6

ទិដ្ឋភាព​ចរាចរណ៍ ​មួយ​ថ្ងៃ​មុន​ពិធី​បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ​មក​ដល់​ នៅឯ​ស្ពាន​ជ្រោយ​ចង្វារ​ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)
7

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)
8

ទិដ្ឋភាព​ទូទៅ​ នៃ​ការធ្វើ​ដំណើរ​​ទៅ​ស្រុក​កំណើត​របស់​ប្រជាពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា​ នា​ឱកាស​ បុណ្យ​ភ្ជុំបិណ្ឌ ក្នុងរាជធានី​ភ្នំពេញ​ កាល​ពីថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែកញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៦​។​ (ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)

XS
SM
MD
LG