ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ច្រក​ចូល​មួយ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​វូហាន​​ត្រូវ​បាន​បិទ​និង​មាន​ក្រុម​​សន្តិសុខ​ពិនិត្យ​តឹងរ៉ឹង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០២០។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ)

និស្សិត​ខ្មែរ​ដែល​ជាប់​នៅ​វូហាន​​នៅ​តែ​បារម្ភ​ពី​ការ​រាតត្បាត​មេរោគ​ថ្មី​ហើយ​ប្រាថ្នា​ត្រឡប់​មក​ស្រុក​វិញ

ច្រក​ចូល​មួយ​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ​វូហាន​​ត្រូវ​បាន​បិទ​និង​មាន​ក្រុម​​សន្តិសុខ​ពិនិត្យ​តឹងរ៉ឹង កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​៣០ ខែ​មករា ឆ្នាំ ២០២០។ (រូបថត​ផ្តល់​ឲ្យ) Photo: Courtesy Photo
XS
SM
MD
LG