ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
រូបឯកសារ​៖ និស្សិត​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ California ទីក្រុង Los Angeles (UCLA) ដើរ​ក្នុង​បរិវេណ​សាលា ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។

បញ្ញត្តិ​ទិដ្ឋាការ​ថ្មី​ធ្វើ​ឲ្យ​និស្សិត​សិក្សា​នៅ​អាមេរិក​​មួយ​ចំនួន​ព្រួយ​បារម្ភ

រូបឯកសារ​៖ និស្សិត​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ California ទីក្រុង Los Angeles (UCLA) ដើរ​ក្នុង​បរិវេណ​សាលា ថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG