ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព​៖ កិច្ច​ជួយ​សង្គ្រោះពី​ការ​រញ្ជួយ​ផែន​ដី​នៅ​នេប៉ាល់

រូបភាព​នៃ​កិច្ច​ជួយ​សង្រ្គោះ​បន្ទាប់​ពី​ការ​រញ្ជួយ​ផែន​ដី​កម្រិត​៧.៩ រ៉ិចទ័រ កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់។
ផ្សេង​ទៀត

នៅ​ក្នុង​រូប​ថត​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​អង្គការ​ទស្សន​ពិភពលោក​ បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ផ្ទះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ដោយ​ការរញ្ជួយ​ផែនដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ នៅ​ក្នុង​ភូមិ Paslang​ ក្នុង​ក្រុង​ Gorkha ប្រទេស​នេប៉ាល់​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
1

នៅ​ក្នុង​រូប​ថត​ដែល​ផ្តល់​ដោយ​អង្គការ​ទស្សន​ពិភពលោក​ បង្ហាញ​ឲ្យ​ឃើញ​ពី​ផ្ទះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ដោយ​ការរញ្ជួយ​ផែនដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍ នៅ​ក្នុង​ភូមិ Paslang​ ក្នុង​ក្រុង​ Gorkha ប្រទេស​នេប៉ាល់​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៧​ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ពិធី​បួង​សួង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​សម្រាប់​ជន​រងគ្រោះ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់​។​ កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​សមាគម United Sherpa Association នៅ​ឯ​វិហារ​ Sherpa Monastery ក្នុង​តំបន់​ Jackson Heights ទីក្រុង​ញ៉ូយ៉ក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​
2

ពិធី​បួង​សួង​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​សម្រាប់​ជន​រងគ្រោះ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់​។​ កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង​ដោយ​សមាគម United Sherpa Association នៅ​ឯ​វិហារ​ Sherpa Monastery ក្នុង​តំបន់​ Jackson Heights ទីក្រុង​ញ៉ូយ៉ក​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២៦ ខែ​មេសា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​

ទាហាន​នេប៉ាល់​ម្នាក់​បាត់​លំនឹង​ពេល​ចុះ​ពី​គំនរ​បាក់​បែក​​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ទាញ​យក​សាកសព​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​មួយ​ បន្ទាប់​ពី​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ នៅ​កន្លែង​គោរព​សាសនា​មួយ​ឈ្មោះ Bhaktapur​ ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់។ 
3

ទាហាន​នេប៉ាល់​ម្នាក់​បាត់​លំនឹង​ពេល​ចុះ​ពី​គំនរ​បាក់​បែក​​ ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ទាញ​យក​សាកសព​ចេញ​ពី​ផ្ទះ​មួយ​ បន្ទាប់​ពី​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ នៅ​កន្លែង​គោរព​សាសនា​មួយ​ឈ្មោះ Bhaktapur​ ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់។ 

អ្នក​តាំង​លំនៅ​ជន​ជាតិ​នេប៉ាល់​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ Sangita Mahat ចង្អុល​ទិស​ដៅ​ដើម្បី​ឲ្យ​ប៉ូលីស​យក​សាកសព​សាច់ញាតិ​​របស់​នាង​ឈ្មោះ​ Prasamsah អាយុ​១៤​ឆ្នាំ​ នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រតិបត្តិការ​សង្គ្រោះ​ក្នុង​តំបន់​ Balaju រដ្ឋធានីកដ្ឋមណ្ឌូ។
4

អ្នក​តាំង​លំនៅ​ជន​ជាតិ​នេប៉ាល់​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ Sangita Mahat ចង្អុល​ទិស​ដៅ​ដើម្បី​ឲ្យ​ប៉ូលីស​យក​សាកសព​សាច់ញាតិ​​របស់​នាង​ឈ្មោះ​ Prasamsah អាយុ​១៤​ឆ្នាំ​ នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រតិបត្តិការ​សង្គ្រោះ​ក្នុង​តំបន់​ Balaju រដ្ឋធានីកដ្ឋមណ្ឌូ។

ស្រ្តី​ម្នាក់​យំ​កាន់​ទុក្ខ​ចៅ​ស្រី​របស់​ខ្លួន​ ដែល​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការរញ្ជួយ​ផែនដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ នៅ​កន្លែង​គោរព​សាសនា​មួយ​ឈ្មោះ Bhaktapur​ ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់។ 
5

ស្រ្តី​ម្នាក់​យំ​កាន់​ទុក្ខ​ចៅ​ស្រី​របស់​ខ្លួន​ ដែល​ស្លាប់​នៅ​ក្នុង​ការរញ្ជួយ​ផែនដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ នៅ​កន្លែង​គោរព​សាសនា​មួយ​ឈ្មោះ Bhaktapur​ ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់។ 

ស្រ្តី​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ Padma កាន់​រូប​ថត​កូនប្រុស​របស់​ខ្លួន​ Bharat​ និង​កូន​ប្រសារ​ស្រី Partima​ ដែល​បាន​ដាច់​ការទាក់ទង​បន្ទាប់​ពី​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់​ ក្នុង​ពិធី​បន់ស្រន់​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​សម្រាប់​អ្នក​រងគ្រោះ​ពី​ការរញ្ជួយ​ផែនដី​នេះ​ នៅ​ក្នុង​វិហារ​សាសនា​ហិណ្ឌូ​មួយ​ ក្នុង​ក្រុង​ Jammu ប្រទេស​ឥណ្ឌា។
6

ស្រ្តី​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ Padma កាន់​រូប​ថត​កូនប្រុស​របស់​ខ្លួន​ Bharat​ និង​កូន​ប្រសារ​ស្រី Partima​ ដែល​បាន​ដាច់​ការទាក់ទង​បន្ទាប់​ពី​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់​ ក្នុង​ពិធី​បន់ស្រន់​មួយ​ដែល​ធ្វើ​ឡើង​សម្រាប់​អ្នក​រងគ្រោះ​ពី​ការរញ្ជួយ​ផែនដី​នេះ​ នៅ​ក្នុង​វិហារ​សាសនា​ហិណ្ឌូ​មួយ​ ក្នុង​ក្រុង​ Jammu ប្រទេស​ឥណ្ឌា។

កុមារ​ម្នាក់​រង​របួស​នៅ​ក្នុង​ការរញ្ជួយ​ផែនដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ត្រូវ​បាន​បី​ដោយ​ទាហាន​នេប៉ាល់​ បន្ទាប់​ពី​ត្រូវ​បាន​ជម្លៀស​ចេញ​ដោយ​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​កងទ័ព​អាកាស​ឥណ្ឌា​ នៅ​ឯ​ព្រលាន​យន្តហោះ​ទីក្រុង​កដ្ឋមណ្ឌូ ប្រទេស​នេប៉ាល់។​
7

កុមារ​ម្នាក់​រង​របួស​នៅ​ក្នុង​ការរញ្ជួយ​ផែនដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ ត្រូវ​បាន​បី​ដោយ​ទាហាន​នេប៉ាល់​ បន្ទាប់​ពី​ត្រូវ​បាន​ជម្លៀស​ចេញ​ដោយ​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​កងទ័ព​អាកាស​ឥណ្ឌា​ នៅ​ឯ​ព្រលាន​យន្តហោះ​ទីក្រុង​កដ្ឋមណ្ឌូ ប្រទេស​នេប៉ាល់។​

ជន​រងគ្រោះ​ដោយ​សារ​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ បាន​សម្រាក​នៅ​ក្នុង​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​កងទ័ព​អាកាស​ឥណ្ឌា​ ខណៈ​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​តំបន់​ជាយ​ក្រុង​ Trishuli Bazar ទៅ​កាន់​ព្រលាន​យន្តហោះ​កដ្ឋមណ្ឌូ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់។
8

ជន​រងគ្រោះ​ដោយ​សារ​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ បាន​សម្រាក​នៅ​ក្នុង​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​កងទ័ព​អាកាស​ឥណ្ឌា​ ខណៈ​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​ជម្លៀស​ចេញ​ពី​តំបន់​ជាយ​ក្រុង​ Trishuli Bazar ទៅ​កាន់​ព្រលាន​យន្តហោះ​កដ្ឋមណ្ឌូ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់។

ស្រ្តី​ជន​ជាតិ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​យំ​ ខណៈ​សាច់ញាតិ​របស់​ខ្លួន​​បាន​ត្រលប់​មក​ឥណ្ឌា​នៅ​ក្នុង​ព្រលាន​យន្ត​មួយ​ក្នុង​​វិញ​ក្នុង​ទីក្រុង ​Ahmadabad បន្ទាប់​ពី​បាន​ឆ្លង​កាត់​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​។
9

ស្រ្តី​ជន​ជាតិ​ឥណ្ឌា​ម្នាក់​យំ​ ខណៈ​សាច់ញាតិ​របស់​ខ្លួន​​បាន​ត្រលប់​មក​ឥណ្ឌា​នៅ​ក្នុង​ព្រលាន​យន្ត​មួយ​ក្នុង​​វិញ​ក្នុង​ទីក្រុង ​Ahmadabad បន្ទាប់​ពី​បាន​ឆ្លង​កាត់​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​។

អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ជាតិ​នេប៉ាល់​ជញ្ចូន​សំភារៈ​ជំនួយ​ ដែល​ដឹក​ដោយ​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​កងទ័ព​អាកាស​ឥណ្ឌា​ សម្រាប់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​សារ​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នៅ​តំបន់​ជាយ​ក្រុង​ Trishuli ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់​។
10

អ្នក​ស្ម័គ្រ​ចិត្ត​ជាតិ​នេប៉ាល់​ជញ្ចូន​សំភារៈ​ជំនួយ​ ដែល​ដឹក​ដោយ​ឧទ្ធម្ភាគចក្រ​កងទ័ព​អាកាស​ឥណ្ឌា​ សម្រាប់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​សារ​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​នៅ​តំបន់​ជាយ​ក្រុង​ Trishuli ​ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់​។

ស្រ្តី​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ធ្វើ​ការ​បួងសួង​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​សារ​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​នៅ​ក្នុង​​ប្រទេស​នេប៉ាល់​ នា​ឯ​ព្រះវិហារ​ Gorkha Nagar ក្រុង​ Jammu ប្រទេស​ឥណ្ឌា។
11

ស្រ្តី​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ធ្វើ​ការ​បួងសួង​ដល់​ជនរងគ្រោះ​ដោយ​សារ​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​នៅ​ក្នុង​​ប្រទេស​នេប៉ាល់​ នា​ឯ​ព្រះវិហារ​ Gorkha Nagar ក្រុង​ Jammu ប្រទេស​ឥណ្ឌា។

អាវ​ក្រៅ​និង​ស៊ុម​រូបថត​ត្រូវ​បាន​ឃើញ​ព្យួរ​នៅ​ជញ្ជាំង​ប្រេះ​បែក​មួយ​នៃ​ផ្ទះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ដោយ​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​ នៅ​តំបន់​ដែល​មាន​កន្លែង​គោរព​សាសនា​មួយ​ឈ្មោះ Bhaktapur​ ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់។ 
12

អាវ​ក្រៅ​និង​ស៊ុម​រូបថត​ត្រូវ​បាន​ឃើញ​ព្យួរ​នៅ​ជញ្ជាំង​ប្រេះ​បែក​មួយ​នៃ​ផ្ទះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បំផ្លាញ​ដោយ​ការរញ្ជួយ​ផែន​ដី​ នៅ​តំបន់​ដែល​មាន​កន្លែង​គោរព​សាសនា​មួយ​ឈ្មោះ Bhaktapur​ ក្នុង​ប្រទេស​នេប៉ាល់។ 

XS
SM
MD
LG