ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព​នៃ​ខ្សែ​ជីវិត​របស់​លោក Martin Luther King, Jr.

ត​ទៅ​នេះ​ជា​កម្រង​រូបភាព​នៃ​សកម្មភាព​មួយ​ចំនួន​របស់​លោក Martin Luther King, Jr.។
ផ្សេង​ទៀត

លោក Martin Luther King, Jr. ក្តាប់​ដៃ​របស់​គាត់ ក្នុង​ពេល​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​មួយ​ក្នុង​ក្នុង​ក្រុង​ Selma រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៦៥។
1

លោក Martin Luther King, Jr. ក្តាប់​ដៃ​របស់​គាត់ ក្នុង​ពេល​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​មួយ​ក្នុង​ក្នុង​ក្រុង​ Selma រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៦៥។

ប៉ូលិស​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ D.H. Lackey កត់ត្រា​ព័ត៌មាន​របស់​លោក Martin Luther King, Jr. នៅ​ក្នុង​ក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៥៦ ​ដែល​ពេល​នោះ​លោក Ralph D. Abernathy ក៏​នៅ​ក្បែរ​នោះ​ផង​ដែរ។  
2

ប៉ូលិស​ម្នាក់​ឈ្មោះ​ D.H. Lackey កត់ត្រា​ព័ត៌មាន​របស់​លោក Martin Luther King, Jr. នៅ​ក្នុង​ក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ១៩៥៦ ​ដែល​ពេល​នោះ​លោក Ralph D. Abernathy ក៏​នៅ​ក្បែរ​នោះ​ផង​ដែរ។

លោកស្រី Coretta  ភរិយា​របស់​លោក Martin Luther King, Jr. ស្វាគមន៍​ស្វាមី​របស់​លោកស្រី​ដោយ​​ស្នាម​ថើប​ បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​ចាកចេញ​ពី​តុលាការ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៥៦។
3

លោកស្រី Coretta ភរិយា​របស់​លោក Martin Luther King, Jr. ស្វាគមន៍​ស្វាមី​របស់​លោកស្រី​ដោយ​​ស្នាម​ថើប​ បន្ទាប់​ពី​លោក​បាន​ចាកចេញ​ពី​តុលាការ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង Montgomery រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៥៦។

បព្វជិត​មួយ​ក្រុម​ដែល​មក​ពី​បណ្តា​រដ្ឋ​ភាគ​ខាង​ជើង​ទះ​ដៃ​អបអរ​ក្នុង​សន្និសីទ​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​ក្នុង​សាសនា​គ្រិស្ត​នៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង (Southern Christian Leadership Conference) នៅ​ពេល​ដែល​លោក Martin Luther King Jr. ដែល​ជា​ប្រធាន​នៃ​សន្និសីទ​នេះ​ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​វិហារ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង Albany រដ្ឋ​ Georgia កាលពី​ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦២។
4

បព្វជិត​មួយ​ក្រុម​ដែល​មក​ពី​បណ្តា​រដ្ឋ​ភាគ​ខាង​ជើង​ទះ​ដៃ​អបអរ​ក្នុង​សន្និសីទ​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​ក្នុង​សាសនា​គ្រិស្ត​នៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង (Southern Christian Leadership Conference) នៅ​ពេល​ដែល​លោក Martin Luther King Jr. ដែល​ជា​ប្រធាន​នៃ​សន្និសីទ​នេះ​ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​វិហារ​មួយ​នៅ​ក្នុង​ក្រុង Albany រដ្ឋ​ Georgia កាលពី​ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦២។

ប៉ូលិស​ចាប់​ខ្លួន​លោក Ralph Abernathy និង​លោក Martin Luther King, Jr. នៅ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ដឹកនាំ​ក្រុម​បាតុករ​មួយ​ក្រុម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ក្រុង​ Birmingham ​រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦៣។
5

ប៉ូលិស​ចាប់​ខ្លួន​លោក Ralph Abernathy និង​លោក Martin Luther King, Jr. នៅ​ពេល​ដែល​ពួកគេ​ដឹកនាំ​ក្រុម​បាតុករ​មួយ​ក្រុម​ចូល​ទៅ​ក្នុង​តំបន់​ពាណិជ្ជកម្ម​នៃ​ក្រុង​ Birmingham ​រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី១២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦៣។

លោក Martin Luther King, Jr. អរគុណ​ដល់​ក្រុម​មនុស្ស​នៅ​កន្លែង​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ Lincoln Memorial ទី​ដែល​លោក​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា «ខ្ញុំ​មាន​សុបិន្ត​មួយ» ក្នុង​ពេល​ដើរ​ក្បួន​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៣។
6

លោក Martin Luther King, Jr. អរគុណ​ដល់​ក្រុម​មនុស្ស​នៅ​កន្លែង​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ Lincoln Memorial ទី​ដែល​លោក​ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា «ខ្ញុំ​មាន​សុបិន្ត​មួយ» ក្នុង​ពេល​ដើរ​ក្បួន​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៣។

លោក Martin Luther King, Jr. ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា «ខ្ញុំ​មាន​សុបិន្ត​មួយ» នៅ​ពី​មុខ​កន្លែង​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ Lincoln Memorial ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៣។
7

លោក Martin Luther King, Jr. ថ្លែង​សុន្ទរកថា​ដែល​មាន​ចំណងជើង​ថា «ខ្ញុំ​មាន​សុបិន្ត​មួយ» នៅ​ពី​មុខ​កន្លែង​រំលឹក​វិញ្ញាណក្ខន្ធ Lincoln Memorial ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន កាលពី​ថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៣។

យុវជន​ដែល​កាន់​សាសនា​គ្រិស្ត​មួយ​ក្រុម​ស្វាគមន៍​លោក Martin Luther King, Jr. នៅ​ពេល​ដែល​លោក​ទៅ​ដល់​ក្រុង​អូស្លូ (Oslo) ប្រទេស​ន័រវែស ដើម្បី​ទទួល​ពានរង្វាន់​ណូបែល​សន្តិភាព​ កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៤។
8

យុវជន​ដែល​កាន់​សាសនា​គ្រិស្ត​មួយ​ក្រុម​ស្វាគមន៍​លោក Martin Luther King, Jr. នៅ​ពេល​ដែល​លោក​ទៅ​ដល់​ក្រុង​អូស្លូ (Oslo) ប្រទេស​ន័រវែស ដើម្បី​ទទួល​ពានរង្វាន់​ណូបែល​សន្តិភាព​ កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៤។

លោក Martin Luther King, Jr. កាន់​ប្រអប់​មួយ​ដែល​មាន​មេដាយ​មាស​នៃ​ពានរង្វាន់​ណូបែល​សន្តិភាព​ បន្ទាប់​ពី​ពេល​ដែល​លោក​ទទួល​បាន​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​អូស្លូ (Oslo) ប្រទេស​ន័រវែស កាលពី​ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៤។
9

លោក Martin Luther King, Jr. កាន់​ប្រអប់​មួយ​ដែល​មាន​មេដាយ​មាស​នៃ​ពានរង្វាន់​ណូបែល​សន្តិភាព​ បន្ទាប់​ពី​ពេល​ដែល​លោក​ទទួល​បាន​នៅ​ក្នុង​ក្រុង​អូស្លូ (Oslo) ប្រទេស​ន័រវែស កាលពី​ថ្ងៃទី១០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ១៩៦៤។

លោក Martin Luther King, Jr. ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត​មួយ​ នៅ​ក្បែរ​លោក John Lewis ដែល​ជា​ប្រធាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​សម្របសម្រួល​អំពើ​អហិង្សា​របស់​និស្សិត​ នៅ​ក្នុង​ក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland កាលពី​ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦៥។
10

លោក Martin Luther King, Jr. ថ្លែង​នៅ​ក្នុង​សន្និសីទ​កាសែត​មួយ​ នៅ​ក្បែរ​លោក John Lewis ដែល​ជា​ប្រធាន​នៃ​គណៈកម្មាធិការ​សម្របសម្រួល​អំពើ​អហិង្សា​របស់​និស្សិត​ នៅ​ក្នុង​ក្រុង Baltimore រដ្ឋ Maryland កាលពី​ថ្ងៃទី២ ខែមេសា ឆ្នាំ១៩៦៥។

លោក Martin Luther King, Jr. ជជែក​ជាមួយ​លោកស្រី Coretta ដែល​ជា​ភរិយា​របស់​លោក និង​លោកស្រី Constance Baker Motley ដែល​ជា​ម្ចាស់​ពានរង្វាន់​សិទ្ធិ​ស៊ីវិល មុន​ពេល​ចាប់​ផ្តើម​នៃ​ពិធី​ទទួល​ទាន​អាហារ​របស់​សន្និសីទ​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​ក្នុង​សាសនា​គ្រិស្ត​នៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ (Southern Christian Leadership Conference) ក្នុង​ក្រុង Birmingham រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៥។
11

លោក Martin Luther King, Jr. ជជែក​ជាមួយ​លោកស្រី Coretta ដែល​ជា​ភរិយា​របស់​លោក និង​លោកស្រី Constance Baker Motley ដែល​ជា​ម្ចាស់​ពានរង្វាន់​សិទ្ធិ​ស៊ីវិល មុន​ពេល​ចាប់​ផ្តើម​នៃ​ពិធី​ទទួល​ទាន​អាហារ​របស់​សន្និសីទ​ភាព​ជា​អ្នក​ដឹកនាំ​ក្នុង​សាសនា​គ្រិស្ត​នៅ​ភាគ​ខាង​ត្បូង​ (Southern Christian Leadership Conference) ក្នុង​ក្រុង Birmingham រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៦៥។

លោក Martin Luther King, Jr. និង​សហការី​ដឹកនាំ​ការ​ដើរ​ក្បួន​នៅ​ពី​ក្រោយ​ក្តារ​មឈូស​របស់​លោក​ Lee Jackson ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​សព​មួយ​ក្នុង​ក្រុង Marion រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៦៥។
12

លោក Martin Luther King, Jr. និង​សហការី​ដឹកនាំ​ការ​ដើរ​ក្បួន​នៅ​ពី​ក្រោយ​ក្តារ​មឈូស​របស់​លោក​ Lee Jackson ក្នុង​ពិធីបុណ្យ​សព​មួយ​ក្នុង​ក្រុង Marion រដ្ឋ Alabama កាលពី​ថ្ងៃទី១ ខែមីនា ឆ្នាំ១៩៦៥។

រូបភាព​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ដង្ហែ​សាកសព​របស់​លោកMartin Luther King Jr. ទៅ​មហាវិទ្យាល័យ Morehouse ក្នុង​ក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia។
13

រូបភាព​នេះ​បង្ហាញ​ពី​ការ​ដង្ហែ​សាកសព​របស់​លោកMartin Luther King Jr. ទៅ​មហាវិទ្យាល័យ Morehouse ក្នុង​ក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia។

XS
SM
MD
LG