ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ការសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង «វដ្ដនៃការថែទាំខ្លួន» ធ្វើឡើងដោយសមាគម EMDR Cambodia នៅភ្នំពេញ នាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ (ហ៊ាន សុជាតា/វីអូអេ)

មុខវិជ្ជា​សុខភាព​ផ្លូវចិត្ត សុខភាព​ផ្លូវភេទ នឹង​ត្រូវដាក់​បញ្ចូល​ក្នុង​កម្មវិធី​សិក្សា​ចាប់ពី​ឆ្នាំ២០២២

ការសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង «វដ្ដនៃការថែទាំខ្លួន» ធ្វើឡើងដោយសមាគម EMDR Cambodia នៅភ្នំពេញ នាខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០។ (ហ៊ាន សុជាតា/វីអូអេ) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG