ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ការពិត​សំខាន់ៗ​អំពី​ជីវិត​លោក Martin Luther King Jr

លោក Martin Luther King Jrជា​បុរស​ម្នាក់​ដែល​តំណាង​ចលនា​សិទ្ធិ​ពលរដ្ឋ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក។ តទៅ​នេះ​គឺ​ជា​ការ​ពិត​សំខាន់ៗ​មួយ​ចំនួន​អំពី​ជីវិត​របស់​លោក។


XS
SM
MD
LG