ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ

ពិព័រណ៍ជំនាញសិក្សានិងការងារគឺ​ជា​កម្មវិធីមួយ​ដែល​ធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់សិស្សានុសិស្សក្នុងការទទួលបានព័ត៌មាននិងវិធីសាស្រ្តនៃការជ្រើសរើសជំនាញសិក្សានិងស្វែងរកការងារដែលសមស្របនឹងទីផ្សារក៏ដូចជាចំណង់ចំណូលចិត្ត។

កម្មវិធី​នេះ​រៀប​ចំ​ដោយ សមាគម​អតីត​និស្សិត​អាហារូបករណ៍​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ( FUSAAC) ហើយ​ឆ្នាំ​នេះ​គឺ​ជា​លើក​ទី​៦​ ដោយ​មាន​អ្នក​ចូល​រួម​ប្រហែល​២៤០០​នាក់។​
ផ្សេង​ទៀត

លោក​ Jay Raman មន្រ្តី​កិច្ចការ​សាធារណៈ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ផ្តល់​ជា​អនុសាសន៍​នៅ​ក្នុង​ការ​បើក​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
1

លោក​ Jay Raman មន្រ្តី​កិច្ចការ​សាធារណៈ​ស្ថានទូត​សហរដ្ឋ​អាមេរិក​ប្រចាំ​កម្ពុជា​ ផ្តល់​ជា​អនុសាសន៍​នៅ​ក្នុង​ការ​បើក​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ចូល​រួម​ដែល​ភាគ​ច្រើន​ជា​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​បើក​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
2

អ្នក​ចូល​រួម​ដែល​ភាគ​ច្រើន​ជា​សិស្ស​វិទ្យាល័យ​ចូលរួម​ក្នុង​ការ​បើក​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

អ្នក​ចូល​រួម​ថត​វីដេអូ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​ខ្លួន​ពី​ការសំដែង​ «ការជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា» ក្នុងពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
3

អ្នក​ចូល​រួម​ថត​វីដេអូ​តាម​ទូរស័ព្ទ​ដៃ​របស់​ខ្លួន​ពី​ការសំដែង​ «ការជ្រើសរើស​ជំនាញ​សិក្សា» ក្នុងពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

 អ្នក​ចូល​រួម​ស្តាប់​​កញ្ញា​ ជ័យ​ ច័ន្ទ​កិត្យា វាយគ្មិន​និយាយ​អំពី​ជំនាញ​តន្រ្តី​និង​របាំ​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
4

 អ្នក​ចូល​រួម​ស្តាប់​​កញ្ញា​ ជ័យ​ ច័ន្ទ​កិត្យា វាយគ្មិន​និយាយ​អំពី​ជំនាញ​តន្រ្តី​និង​របាំ​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ចូល​រួម​ស្តាប់​លោក​ លី​ ហាវ​​ វាយគ្មិន​និយាយ​អំពី​ជំនាញ​វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
5

អ្នក​ចូល​រួម​ស្តាប់​លោក​ លី​ ហាវ​​ វាយគ្មិន​និយាយ​អំពី​ជំនាញ​វិស្វកម្ម​សំណង់​ស៊ីវិល​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

អ្នក​ចូល​រួម​ស្តាប់​លោក​ កេត​ មុន្នី​វឌ្ឍនា​ វាយគ្មិន​និយាយ​អំពី​ជំនាញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយនិង​សារគមនាគមន៍​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
6

អ្នក​ចូល​រួម​ស្តាប់​លោក​ កេត​ មុន្នី​វឌ្ឍនា​ វាយគ្មិន​និយាយ​អំពី​ជំនាញ​ប្រព័ន្ធ​ផ្សព្វផ្សាយនិង​សារគមនាគមន៍​ នៅ​ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ចូល​រួម​លេង​ល្បែង​ល្បង​ប្រាជ្ញា​នៅ​ស្តង់​ព័ត៌មាន​របស់​ដេប៉ាតឺម៉ង់​សិក្សា​អន្តរជាតិ​ ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
7

អ្នក​ចូល​រួម​លេង​ល្បែង​ល្បង​ប្រាជ្ញា​នៅ​ស្តង់​ព័ត៌មាន​របស់​ដេប៉ាតឺម៉ង់​សិក្សា​អន្តរជាតិ​ ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

អ្នក​ចូល​រួម​ស្តាប់វាយគ្មិន​និយាយ​អំពី​ជំនាញមួយ​ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)
8

អ្នក​ចូល​រួម​ស្តាប់វាយគ្មិន​និយាយ​អំពី​ជំនាញមួយ​ក្នុង​ពិធី​ពិព័រណ៍​ជំនាញ​សិក្សា​និង​ការងារ​ នៅ​វិទ្យាស្ថាន​បចេ្ចកវិទ្យា​កម្ពុជា ថ្ងៃ​ទី​៣ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។ (នូវ​ ពៅ​លក្ខិណា/VOA)

XS
SM
MD
LG