ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រង​រូបភាព៖ ‍ទិដ្ឋភាព​ជីវភាព​រស់នៅ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​ដង​ទន្លេសាប‍​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា

ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា​គឺជា​ប្រភព​ធនធាន​ជលផល និង​ជីវចម្រុះ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​មួយ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​កម្ពុជា។ ក្នុង​រយៈពេល​ប៉ុន្មាន​ទសវត្សរ៍​កន្លង​ទៅ​នេះ ទន្លេសាប​កំពុង​តែ​រង​ផល​ប៉ះពាល់​ជា​បន្តបន្ទាប់​ ដោយសារ​ការ​បំពុល​បរិស្ថាន ការ​សាងសង់​ទំនប់​វារីអគ្គិសនី​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេមេគង្គ​ដែល​ផ្សារភ្ជាប់​នឹង​ដៃ​ទន្លេសាប និង​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។ ជាលទ្ធផល ទិន្នផល​ត្រី​នៅ​ទន្លេសាប​បាន​ថយចុះ​ជា​រៀងរាល់​ឆ្នាំ។ ខាង​ក្រោម​នេះ​គឺជា​ទិដ្ឋភាព​នៃ​ជីវភាព​រស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​តាម​ដងទន្លេ​សាបនៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា៕ (អត្ថបទ និង​រូបភាព​ដោយ៖ លោក អ៊ុច មករា នៃ​មជ្ឈមណ្ឌល​ឯកសារ​កម្ពុជា)
ផ្សេង​ទៀត

កន្លែង​អភិរក្ស​ជលផល​ជ្រោយ​ឆ្នាំង​នៅទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)
1

កន្លែង​អភិរក្ស​ជលផល​ជ្រោយ​ឆ្នាំង​នៅទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

អ្នក​នេសាទ​លើក​មង​ចាប់​ត្រីនៅ​ដង​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)
2

អ្នក​នេសាទ​លើក​មង​ចាប់​ត្រីនៅ​ដង​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

ត្រី​ដែល​នេសាទ​បាន​ពី​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)
3

ត្រី​ដែល​នេសាទ​បាន​ពី​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

ទិដ្ឋភាព​ផ្ទះ​លើ​ទឹក​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​លើ​ផ្ទៃ​ទន្លេ​សាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)
4

ទិដ្ឋភាព​ផ្ទះ​លើ​ទឹក​របស់​ប្រជាពលរដ្ឋ​នៅ​លើ​ផ្ទៃ​ទន្លេ​សាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

ស្ត្រី​ម្នាក់​កំពុង​រួស​សំណាញ់​នេសាទ​ត្រី​នៅ​ក្រោម​ផ្ទះ។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)
5

ស្ត្រី​ម្នាក់​កំពុង​រួស​សំណាញ់​នេសាទ​ត្រី​នៅ​ក្រោម​ផ្ទះ។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នាំ​គ្នា​ប្រមូល​ទិន្នផល​ត្រី​ដែល​នេសាទ​បាន​ពី​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)
6

ប្រជា​ពលរដ្ឋ​នាំ​គ្នា​ប្រមូល​ទិន្នផល​ត្រី​ដែល​នេសាទ​បាន​ពី​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

ព្រៃ​លិច​លើ​ទឹក​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេសកម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)
7

ព្រៃ​លិច​លើ​ទឹក​នៅ​តាម​ដង​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេសកម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

អ្នក​នេសាទ​លើក​មង​ចាប់​ត្រីនៅ​ដង​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)
8

អ្នក​នេសាទ​លើក​មង​ចាប់​ត្រីនៅ​ដង​ទន្លេសាប​នៃ​ប្រទេស​កម្ពុជា។ (អ៊ុច មករា/មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា)

XS
SM
MD
LG