ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

មេរៀនទី៤៖ តើ​នេះ​ជា​អ្វី?


Let's Learn English Lesson 4: What Is It?
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

មេរៀនទី៤៖ តើ​នេះ​ជា​អ្វី?

Let's Learn English គឺ​ជា​វគ្គសិក្សា​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​អ្នករៀន​ភាសា​អង់គ្លេស។ គ្រូ​បង្រៀន​ដែល​មាន​សញ្ញាប័ត្រ​ត្រឹមត្រូវ បាន​រៀបចំ​វគ្គ​សិក្សា​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចាប់ផ្តើម​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ដំបូង។ វគ្គ​សិក្សា​នេះ មាន​ជា​បន្តបន្ទាប់​រយៈ​ពេល​៥២​សប្តាហ៍។

ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ៗ នឹង​មាន​មេរៀន​ថ្មី​អម​ដោយ​វីដេអូ ដែល​បង្ហាញ​អំពី​ការរស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកកាំង​វ័យ​ក្មេង។ ក្នុង​មេរៀន​នីមួយៗ ក៏​មាន​ភ្ជាប់​របៀប​និយាយ ការប្រើ​ពាក្យ និង​ការសរសេរ​ផងដែរ។

ក្នុង​នេះ​ផងដែរ យើង​ក៏​មាន​លំហាត់​ដែល​អាច​បោះពុម្ភ ការវាយ​តម្លៃ​លទ្ធផល​សិក្សា គម្រោង​សិក្សា​ សម្រាប់​សិស្ស និងគ្រូ។

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)

Anna is new to Washington, DC. She meets her friends to go out for coffee. Anna has many things in her bag.

អាណា (Anna) ជា​អ្នក​ដែល​ទើបតែ​មក​រស់នៅ​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ (Anna is new to Washington, DC.) នាង​ចេញ​ទៅ​ញ៉ាំ​កាហ្វេ​នៅ​ខាងក្រៅ​ជាមួយ​មិត្ត​របស់​នាង។ (She meets her friends to go out for coffee.) អាណា (Anna) មាន​របស់របរ​ជាច្រើន​នៅក្នុង​កាបូប​របស់​នាង។

ការនិយាយ (Speaking)

មើល​វីដេអូ​នេះ ហើយ​ថត​សំឡេង​ខ្លួន​ឯង។ ស្តាប់​សំឡេង​របស់​អ្នក។ បន្ទាប់​មក មើល​វីដេអូ​ម្តង​ទៀត។

Speaking Practice - Let's Learn English Lesson 4
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:04:23 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការបញ្ចេញ​សំឡេង (Pronunciation)

Often English speakers do not say the word "and" carefully. Watch the video to learn about this reduced form in American English.
Pronunciation Practice - Let's Learn English Lesson 4
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:01:08 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការសន្ទនា (Conversation)

សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:01:29 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម
Anna: Pete, hi! Hi, we are here!
Pete: Hi, Anna! Hi, Marsha!
Anna: Hi!
Pete: How are you two?
Marsha: I am great!
Anna: You know, Pete, I am new to D.C. The city is big.
Pete: Yeah. But you learn a little more every day. How's the new apartment?
Anna: The new apartment is great! Let's get coffee!
Marsha: Anna, do you have a pen?
Anna: Yes. I have a pen in my bag.
Anna: I have a …
Pete: It is not a pen. It is a book. It is a big book.
Anna: Yes. Yes it is, Pete. I know I have a pen, though…
Anna: I have a ....
Marsha: It is not a pen, Anna ... a toy?
Anna: I have a ....
Pete: And it is a pillow!
Anna: Pete, Marsha, I know I have a pen.
Marsha: Anna, it is a map.
Pete: Why do you have a map of the world?
Anna: Pete, Marsha. Now I know I have a pen.
Pete: And now you have a lamp.
Marsha: Anna.
Anna: I have a pen! Let’s get coffee!​

ការសរសេរ (Writing)

Download the worksheet. Practice writing the names of common objects.

Lesson 4 Activity Sheet
Lesson 4 Activity Sheet

វិធី​សាស្រ្ត​ក្នុង​ការរៀន (Learning Stratergy)

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective.

This lesson's learning strategy is focus. Use this learning strategy when you need to get information from listening or reading. Decide what you need to learn and pay close attention when you listen or read.

Here is an example of how to use focus:

In the video, Anna has some strange things in her bag. Watch the video for this lesson and focus on the name of each thing she takes out of her bag. After you watch the video, try to say or write all the things in Anna's bag. If you cannot say five things, play the video again. Write a comment in the Comments section about how using this strategy worked for you. At the end of the video, can you write or say all the things in Anna's bag?

Focus is an important learning strategy because it helps you learn new information more quickly. See the Lesson Plan for this lesson for more details on using this strategy.

លំហាត់​អនុវត្ត (Listening Quiz)

Click here to take a quiz and practice your listening skills. If you are on our mobile site you can click the button below. Each question has a video. Play the video and choose the correct answer.

Listening Quiz - Lesson 4: What Is It ?

_______________________________________________________________

ពាក្យ​ថ្មីៗ (New Words)

bag - n. a soft container used to hold money and other small things

big - adj. large in size

book - n. a set of printed sheets of paper that are held together inside a cover or a long written work

coffee - n. a dark brown drink made from ground coffee beans and boiled water

lamp - n. a device that produces light

little - adj. small in size

map - n. a picture or chart that shows the rivers, mountains, streets, etc., in a particular area

pen - n. a writing instrument that uses ink

pillow - n. a bag filled with soft material that is used as a cushion usually for the head of a person who is lying down

toy - n. something a child plays with

world - n. the earth and all the people and things on it

សម្ភារៈ​មិន​គិត​ថ្លៃ (Free Materials)

Word Book
Word Book

Download the VOA Learning English Word Book for a dictionary of the words we use on this website.

Each Let's Learn English lesson has an Activity Sheet for extra practice on your own or in the classroom.

សម្រាប់​គ្រូ​បង្រៀន (For Teacher)

Lesson 4 Lesson Plan
Lesson 4 Lesson Plan

See the Lesson Plan for this lesson for ideas and more teaching resources. Send us an email if you have comments on this course or questions.

Grammar Focus: BE + Noun; Be + Adjective + Noun; BE + Not + Noun; HAVE + Noun

Topics: Greetings; Names of common objects; Negation

_______________________________________________________________

Now it's your turn. Send us an email or write to us in the Comments section below or on our Facebook page to let us know what you think of this lesson.

XS
SM
MD
LG