ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

មេរៀនទី១: សូមស្វាគមន៍!


Let's Learn English Lesson 1: Welcome!
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

មេរៀនទី ១: សូមស្វាគមន៍!

នេះ​ជា​មេរៀន​ទី១​នៃ​កម្មវិធី «Let's Learn English» ដែល​ជា​វគ្គ​សិក្សា​ថ្មី​សម្រាប់​អ្នករៀន​ភាសា​អង់គ្លេស។ គ្រូបង្រៀន​ដែល​មាន​សញ្ញាប័ត្រ​ត្រឹមត្រូវ​បាន​រៀបចំ​វគ្គ​សិក្សា​នេះ សម្រាប់​អ្នកចាប់ផ្តើម​រៀន​ដំបូង។ វគ្គសិក្សា​នេះ មានជាបន្តបន្ទាប់​រហូត​ដល់​៥២សប្តាហ៍​។

Let's Learn English គឺ​ជា​វគ្គសិក្សា​ថ្មី​មួយ​សម្រាប់​អ្នករៀន​ភាសា​អង់គ្លេស។ គ្រូ​បង្រៀន​ដែល​មាន​សញ្ញាប័ត្រ បាន​រៀបចំ​វគ្គ​សិក្សា​សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចាប់ផ្តើម​រៀន​ភាសា​អង់គ្លេស​ដំបូង។ វគ្គ​សិក្សា​នេះ មាន​ជា​បន្តបន្ទាប់​រយៈ​ពេល​៥២​សប្តាហ៍។

ក្នុង​មួយ​សប្តាហ៍ៗ នឹង​មាន​មេរៀន​ថ្មី​អម​ដោយ​វីដេអូ ដែល​បង្ហាញ​អំពី​ការរស់នៅ​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​ពលរដ្ឋ​អាមេរិកកាំង​វ័យ​ក្មេង។ ក្នុង​មេរៀន​នីមួយៗ ក៏​មាន​ភ្ជាប់​របៀប​និយាយ ការប្រើ​ពាក្យ និង​ការសរសេរ​ផងដែរ។

ក្នុង​នេះ​ផងដែរ យើង​ក៏​មាន​លំហាត់​ដែល​អាច​បោះពុម្ភ ការវាយ​តម្លៃ​លទ្ធផល​សិក្សា គម្រោង​សិក្សា​ សម្រាប់​សិស្ស និងគ្រូ។

សេចក្តីសង្ខេប (Summary)

Anna moves to Washington, DC. She meets Pete at her new apartment.

អាណា (Anna) បាន​ផ្លាស់​មក​រស់នៅ​ក្នុង​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។ (Anna moves to Washington, DC.) នាង​បាន​ជួប​ភីត (Pete) នៅ​អាគារស្នាក់នៅ​ថ្មី​របស់​នាង។ (She meets Pete at her new apartment.)

និយាយ (Speaking)

មើល​វីដេអូ​នេះ ហើយ​ថត​សំឡេង​ខ្លួន​ឯង។ ស្តាប់​សំឡេង​របស់​អ្នក។ បន្ទាប់​មក មើល​វីដេអូ​ម្តង​ទៀត។

(Watch the video and record yourself. Listen to yourself. Then listen to the video again.)

Speaking Practice - Let's Learn English Lesson 1
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:02:27 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការបញ្ចេញសំឡេង (Pronunciation)

In careful speech, we say words with a small break. In everyday speech, the sounds come together with little or no break. Watch the video to learn about how the sounds change. Practice the example.

Let's Learn English Lesson 1 Pronunciation Practice
សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:00:29 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម

ការសន្ទនា (Conversation)

សូម​រង់ចាំ

No media source currently available

0:00 0:00:29 0:00
ទាញ​យក​ពី​តំណភ្ជាប់​ដើម
Pete: Hi! Are you Anna?
Anna: Yes! Hi there! Are you Pete?
Pete: I am Pete
Anna: Nice to meet you
Anna: Let's try that again. I'm Anna
Pete: I'm Pete. "Anna" Is that A-N-A?
Anna: No. A-N-N-A
Pete: Well, Anna with two "n's" ... Welcome to ... 1400 Irving Street!
Anna: My new apartment! Yes!

ការសរសេរ (Writing)

Introduce yourself in the Comments section. Download the worksheet to learn the alphabet and numbers.

Lesson 1 Activity Sheet
Lesson 1 Activity Sheet

For a fun way to learn the alphabet, watch the alphabet video below.

វិធីសាស្រ្តក្នុងការរៀន (Learning Strategy)

Each week we teach a new learning strategy. The first one is Set a Goal.

When we set a goal, we decide what we want to do or learn.

You are studying English with VOA Learning English. What do you want to learn? Here is an example:

Pat works at a coffee shop. She wants to greet her customers in English. She sets a goal: "In three months, I will feel confident in greeting customers in English."

Learning Strategies are the thoughts and actions that help make learning easier or more effective. Setting a goal is an important learning strategy because it gives you a strong reason to keep studying.

What is your goal for learning English this year? Send us an email or write to us in the Comments section. See the Lesson Plan for more details.

លំហាត់អនុវត្ត (Listening Quiz)

Desktop Computer: Click here to go to the listening quiz. Click on the button below if you are on a mobile device or our mobile site. Each question has a video. Play the video and choose the correct answer.

Quiz - Lesson 1: Welcome

ពាក្យថ្មីៗ (New Words)

apartment - n. a usually rented room or set of rooms that is part of a building and is used as a place to live. She lives in an apartment.

meet - v. to see and speak to someone for the first time. Pete meets Anna on the street.

new - adj. not known before; recently bought or rented. Anna has a new friend.

nice - adj. good and enjoyable​. It is nice to see you.

street - n. a road in a city, town, or village. Anna lives on Irving Street.

try - v. to make an effort to do something. Please try to say it again.

welcome - interjection. used as a friendly greeting to someone who has arrived at a place. Welcome to America!

_______________________________________________________________

សម្ភារៈមិនគិតថ្លៃ (Free Materials)

Word Book
Word Book

Download the VOA Learning English Word Book for a dictionary of the words we use on this website.

Lesson 1 Activity Sheet
Lesson 1 Activity Sheet

For more practice, each lesson has an activity sheet. In this lesson, you can use it to learn to say the letters and numbers.

សម្រាប់គ្រូបង្រៀន (For Teachers)

Lesson Plan - Let's Learn English Lesson 1
Lesson Plan - Let's Learn English Lesson 1

Download a lesson plan for this lesson here. Let us know your thoughts about this lesson in our Comments section or send us an email.

Grammar focus: BE + name in introductions; ​BE + location

Topics: Meeting people; Personal information; ​Learning the Alphabet (Activity sheet); ​Learning the Numbers 1-20 (video)

Speaking & Pronunciation focus: Meeting people; Pronouncing linked sounds

XS
SM
MD
LG