ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖​​«ការបង្ហើរខ្លែងខ្មែរនៅក្រុងភ្នំពេញ»

  • ហ៊ាន សុជាតា
ខ្លែង​ប្រពៃណី​ខ្មែរ​ចូល​រួម​ចំនួន​៥១​ រួមទាំង​ខ្លែង​ផ្សេងៗត្រូវបានគេ​បង្ហាញ​ និង​បង្ហើរ​ ​ក្នុង​មហោ​ស្រពបង្ហើរ​ខ្លែង​ខ្មែរ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ ​លើក​ទី​២០​ ​នាព្រឹក​នេះ ​មាន​ការ​ចូលរួម​ពី​ប្រជា​ពលរដ្ឋ​ចំនួន​៦៨​រូប​ ​មក​ពី​១៧រាជធានី​-ខេត្ត។​ ​មហោ​ស្រព​បង្ហោះ​ខ្លែង​នេះ​ ​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដើម្បី​ឲ្យយុវជន​ជំនាន់​ក្រោយ​ ​ដឹង​ពី​ប្រវត្តិ​ ​និង​អត្ថន័យ​នៃ​«ខ្លែងឯក​»​ខ្មែរ​ ​ថែរក្សា​ព្រពៃណី​នៃ​ការ​បង្ហើរខ្លែង​ ​និងដើម្បី​ទាក់​ទាញ​ភ្ញៀវ​ទេសចរណ៍​អន្តរជាតិផងដែរ៕
ផ្សេង​ទៀត

ខ្លែងខ្មែរត្រូវបានដាក់បង្ហាញ​​នៅក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​មហោ​ស្រព​​បង្ហើរ​ខ្លែង​ខ្មែរ​​ ​លើក​ទី​២០​ នៅ​ឯ​បរិវេណ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ​ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ​ខែ​ធ្នូ​ ​ឆ្នាំ​២០១៦។​ ​(ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)​ 
1

ខ្លែងខ្មែរត្រូវបានដាក់បង្ហាញ​​នៅក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​មហោ​ស្រព​​បង្ហើរ​ខ្លែង​ខ្មែរ​​ ​លើក​ទី​២០​ នៅ​ឯ​បរិវេណ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ​ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ​ខែ​ធ្នូ​ ​ឆ្នាំ​២០១៦។​ ​(ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)​ 

ខ្លែងខ្មែរត្រូវបានដាក់បង្ហាញ​​នៅក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​មហោ​ស្រព​​បង្ហើរ​ខ្លែង​ខ្មែរ​​ ​លើក​ទី​២០​ នៅ​ឯ​បរិវេណ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ​ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ​ខែ​ធ្នូ​ ​ឆ្នាំ​២០១៦។​ ​(ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)​ 
2

ខ្លែងខ្មែរត្រូវបានដាក់បង្ហាញ​​នៅក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​មហោ​ស្រព​​បង្ហើរ​ខ្លែង​ខ្មែរ​​ ​លើក​ទី​២០​ នៅ​ឯ​បរិវេណ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ​ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ​ខែ​ធ្នូ​ ​ឆ្នាំ​២០១៦។​ ​(ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)​ 

អ្នក​ចូលរួម​ប្រកួត​មួយរូប​មក​ពី​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​​ បង្ហើរ​ខ្លែង ​នៅក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​មហោ​ស្រព​​បង្ហើរ​ខ្លែង​ខ្មែរ​​ ​លើក​ទី​២០​ ​នៅ​ឯ​បរិវេណ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ​ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៦។​ ​(ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA) 
3

អ្នក​ចូលរួម​ប្រកួត​មួយរូប​មក​ពី​ខេត្ត​កំពង់​ចាម​​ បង្ហើរ​ខ្លែង ​នៅក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​មហោ​ស្រព​​បង្ហើរ​ខ្លែង​ខ្មែរ​​ ​លើក​ទី​២០​ ​នៅ​ឯ​បរិវេណ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ​ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤ ខែ​ធ្នូ​ ឆ្នាំ​២០១៦។​ ​(ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA) 

ការ​បង្ហើរ​ខ្លែង​ ​នៅក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​មហោ​ស្រព​​បង្ហើរ​ខ្លែង​ខ្មែរ​​ ​លើក​ទី​២០​ នៅ​ឯ​បរិវេណ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ​ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ​ខែ​ធ្នូ​ ​ឆ្នាំ​២០១៦។​ ​(ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)​
4

ការ​បង្ហើរ​ខ្លែង​ ​នៅក្នុង​​ការ​ប្រារព្ធ​មហោ​ស្រព​​បង្ហើរ​ខ្លែង​ខ្មែរ​​ ​លើក​ទី​២០​ នៅ​ឯ​បរិវេណ​​មជ្ឈមណ្ឌល​ពិព័រណ៍​កោះពេជ្រ​ ​ក្នុង​រាជធានី​ភ្នំពេញ​ ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​១៤​ ​ខែ​ធ្នូ​ ​ឆ្នាំ​២០១៦។​ ​(ហ៊ាន សុជាតា​/ VOA)​

XS
SM
MD
LG