ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី

ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ​សង្ខេប៖ ១២ សីហា


បុរស​ម្នាក់​ឈរ​​​នៅ​ពី​លើ​តារាង​ទិន្នន័យ​ផ្សារ​ភាគហ៊ុន DAX នៅ​ក្រុង​ហ្វ្រង់ហ្វួរត៍ (Frankfurt) ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១២​ខែ​សីហា។ ស្តុក​នៅ​អឺរ៉ុប​បាន​កើន​វិញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បន្ទាប់​ពី​ផ្សារ​ហ៊ុន​នៅ​អាស៊ី​បាន​ចំណេញ​ខ្លះ។
បុរស​ម្នាក់​ឈរ​​​នៅ​ពី​លើ​តារាង​ទិន្នន័យ​ផ្សារ​ភាគហ៊ុន DAX នៅ​ក្រុង​ហ្វ្រង់ហ្វួរត៍ (Frankfurt) ប្រទេស​អាល្លឺម៉ង់​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​ទី​១២​ខែ​សីហា។ ស្តុក​នៅ​អឺរ៉ុប​បាន​កើន​វិញ​កាល​ពី​ថ្ងៃ​សុក្រ​បន្ទាប់​ពី​ផ្សារ​ហ៊ុន​នៅ​អាស៊ី​បាន​ចំណេញ​ខ្លះ។
XS
SM
MD
LG