ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

កម្រងរូបភាព៖ ទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ

ថ្ងៃនេះគឺជាទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ ហើយ​ស្របពេល​ជា​មួយ​គ្នា​នេះ ទីភ្នាក់ងារ​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​បាន​អំពាវនាវ​ឲ្យ​មាន​កិច្ច​ខិតខំប្រឹងប្រែង​បន្ថែម​ទៀត ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​បាន​សមភាព​យេនឌ័រ និង​ការ​បញ្ឈប់​ភាព​អត់ឃ្លាន និង​ភាព​ក្រីក្រ​នៅ​ជុំវិញ​ពិភពលោក។
ផ្សេង​ទៀត

ស្ត្រីនាំគ្នា​ចងក្រណាត់ពណ៌ស្វាយ​នៅ​លើ​មុខ​របស់​ពួកគេ នៅ​ក្នុង​អំឡុងពេល​បាតុកម្ម "Todas en Silencio" ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ​ នៅ​មុខ​វិមាន​ប្រធានាធិបតី La Moneda នៅទីក្រុង Santiago ប្រទេស Chile កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។   
1

ស្ត្រីនាំគ្នា​ចងក្រណាត់ពណ៌ស្វាយ​នៅ​លើ​មុខ​របស់​ពួកគេ នៅ​ក្នុង​អំឡុងពេល​បាតុកម្ម "Todas en Silencio" ដើម្បី​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ​ នៅ​មុខ​វិមាន​ប្រធានាធិបតី La Moneda នៅទីក្រុង Santiago ប្រទេស Chile កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។ 
 

នាង Magda Malek គឹជា​ស្ត្រីអ្នក​បើក​យន្តហោះ​ជនជាតិ​អេហ្ស៊ីបដំបូង​គេ​បង្អស់​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ដ៏​ធំបង្អស់មួយឈ្មោះ EgyptAir ប្រភេទ Boeing 777-333 កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។
2

នាង Magda Malek គឹជា​ស្ត្រីអ្នក​បើក​យន្តហោះ​ជនជាតិ​អេហ្ស៊ីបដំបូង​គេ​បង្អស់​ឲ្យ​ក្រុមហ៊ុន​អាកាសចរណ៍ដ៏​ធំបង្អស់មួយឈ្មោះ EgyptAir ប្រភេទ Boeing 777-333 កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

ស្ត្រី​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ដែល​ជា​អ្នក​រើស​សំរាមនាំ​គ្នា​សំរាក បន្ទាប់​ពី​បាន​ដើរ​កកាយ​សំរាម​ដើម្បី​លក់​អេតចាយ នៅ​គំនរចាក់សំរាម​មួយ នៅ​ថ្ងៃ​ទិវាសិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ នៅទីក្រុង Guwahati កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។
3

ស្ត្រី​ជនជាតិ​ឥណ្ឌា​ដែល​ជា​អ្នក​រើស​សំរាមនាំ​គ្នា​សំរាក បន្ទាប់​ពី​បាន​ដើរ​កកាយ​សំរាម​ដើម្បី​លក់​អេតចាយ នៅ​គំនរចាក់សំរាម​មួយ នៅ​ថ្ងៃ​ទិវាសិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ នៅទីក្រុង Guwahati កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

ស្ត្រីយេមេន​ចូលរួម​បាតុកម្ម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ នៅ​មុខ​អគារ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ នៅ​ទីក្រុង Sana'a ប្រទេស​យេមេន កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។
4

ស្ត្រីយេមេន​ចូលរួម​បាតុកម្ម​នៅ​ក្នុង​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ នៅ​មុខ​អគារ​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ នៅ​ទីក្រុង Sana'a ប្រទេស​យេមេន កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

ក្រុម​ស្ត្រី​នាំ​គ្នា​បោះ​ផ្កា ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ក្នុង​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ នៅ​ខាងក្រៅអគារ​រដ្ឋសភា នៅទីក្រុង Warsaw ប្រទេស​ប៉ូឡូញ កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។  
5

ក្រុម​ស្ត្រី​នាំ​គ្នា​បោះ​ផ្កា ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ធ្វើ​បាតុកម្ម​ក្នុង​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ នៅ​ខាងក្រៅអគារ​រដ្ឋសភា នៅទីក្រុង Warsaw ប្រទេស​ប៉ូឡូញ កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។
 

សកម្មជន​សង្គម​តវ៉ានៅ​មុខ​ក្រសួង​សុខភាព ដើម្បី​ទាមទារ​ការបញ្ឈប់ការ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី និង​ដើម្បី​សេវាថែទាំ​សុខភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ដល់​ស្ត្រី នៅ​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធទិវា​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ នៅ​ទីក្រុង Asuncion ប្រទេស Paraguay កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។
6

សកម្មជន​សង្គម​តវ៉ានៅ​មុខ​ក្រសួង​សុខភាព ដើម្បី​ទាមទារ​ការបញ្ឈប់ការ​ប្រព្រឹត្ត​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី និង​ដើម្បី​សេវាថែទាំ​សុខភាព​ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​មុន​ដល់​ស្ត្រី នៅ​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធទិវា​សិទ្ធិនារី​អន្តរជាតិ នៅ​ទីក្រុង Asuncion ប្រទេស Paraguay កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

នាង Meryless អាយុ២៦ ឆ្នាំ គឺជា​ទាហាន​ម្នាក់​ប្រចាំ​ទីក្រុង Nice ប្រទេស​បារាំង។ «‍ភាព​ស្មើគ្នា​នៅ​ក្នុង​ជួរយោធា​គឺមានតែ​លើ​ឯក​សណ្ឋានប៉ុណ្ណោះ តែភាពស្មើគ្នា​យេនឌ័រមិនមានទេ» នាង​បាន​និយាយ​ដូច្នេះកាលពី​ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។
7

នាង Meryless អាយុ២៦ ឆ្នាំ គឺជា​ទាហាន​ម្នាក់​ប្រចាំ​ទីក្រុង Nice ប្រទេស​បារាំង។ «‍ភាព​ស្មើគ្នា​នៅ​ក្នុង​ជួរយោធា​គឺមានតែ​លើ​ឯក​សណ្ឋានប៉ុណ្ណោះ តែភាពស្មើគ្នា​យេនឌ័រមិនមានទេ» នាង​បាន​និយាយ​ដូច្នេះកាលពី​ថ្ងៃទី២៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧។

ក្រុម​ស្ត្រីនាំគ្នា​រាំ នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ នៅ​ភាគអាគ្នេយ៍​នៃ​ទីក្រុង Diyarbakir ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ពួក​ Kurdish ប្រទេស​តួកគី កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។
8

ក្រុម​ស្ត្រីនាំគ្នា​រាំ នៅ​ក្នុង​អំឡុង​ពេល​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ នៅ​ភាគអាគ្នេយ៍​នៃ​ទីក្រុង Diyarbakir ដែល​គ្រប់គ្រង​ដោយ​ពួក​ Kurdish ប្រទេស​តួកគី កាលពីថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

ស្ត្រីជនជាតិ​ប៉ូឡូញ និង​ប៊ែលហ្ស៊ិកដើរហែរក្បួន​ដើម្បី​អំពាវនាវ​ឲ្យមានសិទ្ធិ​រំលូត​កូន នៅ​ខាង​ក្រៅ​អគារ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​សហភាព​អឺរ៉ុប នៅ​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ នៅ​ទីក្រុងប៊្រុចសែល ប្រទេស​ប៊ែលហ្ស៊ិក កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។
9

ស្ត្រីជនជាតិ​ប៉ូឡូញ និង​ប៊ែលហ្ស៊ិកដើរហែរក្បួន​ដើម្បី​អំពាវនាវ​ឲ្យមានសិទ្ធិ​រំលូត​កូន នៅ​ខាង​ក្រៅ​អគារ​នៃ​វិទ្យាស្ថាន​សហភាព​អឺរ៉ុប នៅ​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ នៅ​ទីក្រុងប៊្រុចសែល ប្រទេស​ប៊ែលហ្ស៊ិក កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។

សកម្មជន​ដើម្បី​សមភាពយេនឌ័រជនជាតិ Kosovo មាន​ស្លាកមួយ​បិទ​លើ​ថ្លាស​របស់​នាង​ដែល​សរសេរ​ថា «‍យើង​ដើរ​ហែរ​ក្បួន យើង​មិនដើរអបអរសាទរទេ» នៅ​ក្នុងឱកាស​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ នៅ​ទីក្រុង Pristina ប្រទេស Kosova កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។ សកម្មជន​ដើម្បី​សមភាព​យេនឌ័រ ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​សមភាព​យេនឌ័រ និង​ការ​ប្រឆាំងលើ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី។ ​
10

សកម្មជន​ដើម្បី​សមភាពយេនឌ័រជនជាតិ Kosovo មាន​ស្លាកមួយ​បិទ​លើ​ថ្លាស​របស់​នាង​ដែល​សរសេរ​ថា «‍យើង​ដើរ​ហែរ​ក្បួន យើង​មិនដើរអបអរសាទរទេ» នៅ​ក្នុងឱកាស​ថ្ងៃ​ប្រារព្ធ​ទិវា​សិទ្ធិនារីអន្តរជាតិ នៅ​ទីក្រុង Pristina ប្រទេស Kosova កាលពី​ថ្ងៃទី៨ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧។ សកម្មជន​ដើម្បី​សមភាព​យេនឌ័រ ទាមទារ​ឲ្យ​មាន​សមភាព​យេនឌ័រ និង​ការ​ប្រឆាំងលើ​អំពើ​ហិង្សា​លើ​ស្ត្រី។ ​

XS
SM
MD
LG