ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​ម៉ាឡេស៊ី​យល់ព្រមផ្តល់ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្ន​ដល់​ជនចំណាកស្រុកជាប់គាំងនៅ​សមុទ្រ

ឥណ្ឌូនេស៊ី​និង​ម៉ាឡេស៊ី​យល់ព្រមផ្តល់ជម្រក​បណ្តោះ​អាសន្ន​ដល់​ជនចំណាកស្រុក​ ​ជា​ជនភៀសខ្លួន​និង​រងគ្រោះ​ដោយសារ​ការជូញ​ដូរ​មនុស្ស​ ដែល​ជាប់​គាំង​នៅ​សមុទ្រ​រាប់​ពាន់​នាក់។
ផ្សេង​ទៀត

ជន​ចំណាក​ស្រុក​អង្គុយ​នៅ​លើ​ទូក​របស់​ពួកគេ​ ខណៈ​ពួក​គេ​រង់​ចាំ​ការសង្គ្រោះ​ពី​អ្នកនេសាទ​ ក្នុង​ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​
1

ជន​ចំណាក​ស្រុក​អង្គុយ​នៅ​លើ​ទូក​របស់​ពួកគេ​ ខណៈ​ពួក​គេ​រង់​ចាំ​ការសង្គ្រោះ​ពី​អ្នកនេសាទ​ ក្នុង​ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​

ជន​ចំណាក​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​សង្គ្រោះ​ បាន​សម្រាក​ខណៈ​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​អាហារ​និង​ទឹក​ ពេល​មក​ដល់​ទីប្រជុំជន ​Simpang Tiga ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
2

ជន​ចំណាក​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​សង្គ្រោះ​ បាន​សម្រាក​ខណៈ​ពួកគេ​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​អាហារ​និង​ទឹក​ ពេល​មក​ដល់​ទីប្រជុំជន ​Simpang Tiga ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ទូក​នេសាទ​ដែល​ផ្ទុក​ពេញ​ទៅ​ដោយ​ជនចំណាក​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្រ្គោះ​ បាន​ចូល​មក​ដល់​ផែ​ ក្នុង​​ទីប្រជុំជន​ ​Simpang Tiga ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។
3

ទូក​នេសាទ​ដែល​ផ្ទុក​ពេញ​ទៅ​ដោយ​ជនចំណាក​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្រ្គោះ​ បាន​ចូល​មក​ដល់​ផែ​ ក្នុង​​ទីប្រជុំជន​ ​Simpang Tiga ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។

ជនចំណាក​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្រ្គោះ​ បាន​យំ​ខណៈ​ពេល​​បាន​មក​ដល់​ក្នុង​​ទីប្រជុំជន​ ​Simpang Tiga ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​
4

ជនចំណាក​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្រ្គោះ​ បាន​យំ​ខណៈ​ពេល​​បាន​មក​ដល់​ក្នុង​​ទីប្រជុំជន​ ​Simpang Tiga ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​

ជនចំណាក​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្រ្គោះ​ បាន​យំ​ខណៈ​ពេល​​បាន​មក​ដល់​ក្នុង​​ទីប្រជុំជន​ ​Simpang Tiga ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​A rescued migrant weeps upon arrival in Simpang Tiga, Aceh province, Indonesia, May 20, 2015.
5

ជនចំណាក​ស្រុក​ដែល​ត្រូវ​បាន​ជួយ​សង្រ្គោះ​ បាន​យំ​ខណៈ​ពេល​​បាន​មក​ដល់​ក្នុង​​ទីប្រជុំជន​ ​Simpang Tiga ខេត្ត​ Aceh ប្រទេស​ឥណ្ឌូនេស៊ី​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​២០​ ខែ​ឧសភា​ ឆ្នាំ​២០១៥។​A rescued migrant weeps upon arrival in Simpang Tiga, Aceh province, Indonesia, May 20, 2015.

XS
SM
MD
LG