ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ត្រីកេសដែលចាប់បានពីបឹងទន្លេសាបថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ អ្នកនេសាទក៏ពិបាករកបានត្រីប្រភេទនេះដែរ។(ហ៊ុល រស្មី/VOA)

ចំណូល​របស់​អ្នកនេសាទ​នៅ​ជុំវិញ​បឹង​ទន្លេ​សាប​ថយ​ចុះ​ខ្លាំង​ ចំ​ពេល​ផល​ត្រី​ចុះ​ទាប

ត្រីកេសដែលចាប់បានពីបឹងទន្លេសាបថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ អ្នកនេសាទក៏ពិបាករកបានត្រីប្រភេទនេះដែរ។(ហ៊ុល រស្មី/VOA) Photo: VOA
XS
SM
MD
LG