ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ព័ត៌មាន​​ថ្មី
ក្រុម​បាតុករ​មីយ៉ាន់ម៉ា​នាំ​គ្នា​លើក​ម្រាម​ដៃ​បី​ឡើង​ ក្នុង​ពេល​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​ក្នុង​ទីក្រុង​រ៉ង់ហ្គូន ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។

អត្ថបទ​ពន្យល់៖ តើ​បាតុកម្ម​នៅ​មីយ៉ាន់ម៉ា​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដោយ​របៀប​ណា?

ក្រុម​បាតុករ​មីយ៉ាន់ម៉ា​នាំ​គ្នា​លើក​ម្រាម​ដៃ​បី​ឡើង​ ក្នុង​ពេល​តវ៉ា​ប្រឆាំង​នឹង​រដ្ឋប្រហារ​យោធា​ក្នុង​ទីក្រុង​រ៉ង់ហ្គូន ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១។ Photo: Reuters
XS
SM
MD
LG