ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

Hello VOA៖ វិធី​ព្យាបាល​​អាការៈ​ភើជូរ

  • ប៉ូច រាសី

លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​បាន​ផ្តល់​ឱវាទ​​មួយ​ចំនួន​ដើម្បីកាត់​បន្ថយការ​កើត​ជំងឺភើជូរ​ដែល​មាន​រួមការជៀស​វាង​អាហារខ្លះ​ដូចជា ម្ហូប​ចៀន ទឹក​បេង​ប៉ោះ និង ភេសជ្ជៈ​ដែល​មាន​ជាតិ​កាហ្វេអ៊ីន​។

លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​បាន​ផ្តល់​ឱវាទ​​មួយ​ចំនួន​ដើម្បីកាត់​បន្ថយការ​កើត​ជំងឺភើជូរ​ដែល​មាន​រួមការជៀស​វាង​អាហារខ្លះ​ដូចជា ម្ហូប​ចៀន ទឹក​បេង​ប៉ោះ និង ភេសជ្ជៈ​ដែល​មាន​ជាតិ​កាហ្វេអ៊ីន​។

លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត តាំង តេកហុង នៅ​រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋ​អាមេរិក ថ្លែង​ថា ​មានវិធី​ព្យាបាលអាការៈ​ភើជូរតាម​វិធី​ផ្សេងៗ ដែល​មាន​ចាប់​តាំង​ពី​ថ្នាំ​ដែល​មាន​លក់​នៅ​តាមឱសថស្ថាន​ ដូច​ជា​ថ្នាំ Maalox, Mylanta និង Rolaids ជា​ដើម រហូត​ដល់​ថ្នាំ​ដែល​ត្រូវ​មាន​សំបុត្រពេទ្យ ដូចជា Pantoprazole (Protonix), Rabeorazole (Prevacid) និង Dexlansoprazole (Dexilant)។

ថ្លែងនៅក្នុង​កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំ​ខែ កាល​ពី​ថ្ងៃទី ១៧ មីនា ឆ្នាំ​២០១៦ លោក​វេជ្ជ​បណ្ឌិត​បាន​ផ្តល់​ឱវាទមួយ​ចំនួន​ដើម្បីកាត់​បន្ថយការ​កើត​ជំងឺភើជូរ​ដែល​មាន​រួមការជៀស​វាង​អាហារខ្លះ​ដូចជា ម្ហូប​ចៀន ទឹក​បេង​ប៉ោះ និង ភេសជ្ជៈ​ដែល​មាន​ជាតិ​កាហ្វេអ៊ីន​។

សូម​ចុច​ស្តាប់​ការ​បកស្រាយទាំង​ស្រុង​របស់​លោក​វេជ្ជបណ្ឌិត​តាំង តេកហុង៖

សូម​ស្តាប់​ភាគ​ទី​១​អំពី​អាការៈ​ភើ​ជូរ​កាល​ពី​ខែ​កុម្ភៈ៖

លោកវេជ្ជបណ្ឌិត​ តាំង តេកហុង វេជ្ជបណ្ឌិត​ខ្មែរ​នៅ​ក្រុង Jacksonville រដ្ឋ​ Florida
លោកវេជ្ជបណ្ឌិត​ តាំង តេកហុង វេជ្ជបណ្ឌិត​ខ្មែរ​នៅ​ក្រុង Jacksonville រដ្ឋ​ Florida

XS
SM
MD
LG