ភ្ជាប់​ទៅ​គេហទំព័រ​ទាក់ទង

ប្រទេស​ហៃទី​រង​គ្រោះ​បន្ទាប់​ពី​ព្យុះ​សង្ឃរា​ Matthew ខណៈ​រដ្ឋ​ Florida កំពុង​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ប្រឈម​មុខ

ប្រទេស​ហៃទី​ព្យាយាម​ងើបរើ​បន្ទាប់​ពី​ការ​បោកបក់​នៃ​ព្យុះសង្ឃរា​ ខណៈ​ដែល​ប្រជាជន​នៅ​រដ្ឋ​ Florida និង​ប្រជាជន​នៅ​ផ្នែក​ភាគ​ខាងត្បូង​នៃ​តំបន់ឆ្នេរ​ភាគ​ខាង​កើត​សហរដ្ឋអាមេរិក​កំពុង​ត្រៀម​លក្ខណៈ​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ព្យុះ​សង្ឃរា​នេះ។

ផ្សេង​ទៀត

ប្រជាជន​ព្យាយាម​សម្អាត​ភក់​នៅ​ផ្ទះ​រងការ​ខូចខាត​របស់​ពួកគេ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះ​សង្ឃរា​ Matthew បាន​បោកបក់​មក​លើ​ក្រុង Jeremie ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
1

ប្រជាជន​ព្យាយាម​សម្អាត​ភក់​នៅ​ផ្ទះ​រងការ​ខូចខាត​របស់​ពួកគេ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះ​សង្ឃរា​ Matthew បាន​បោកបក់​មក​លើ​ក្រុង Jeremie ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

មនុស្សម្នា​ឈរ​ជិត​ផ្ទះ​សម្បែង​ដែល​រង​ការ​ខូចខាត​ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew បាន​បោកបក់​ឆ្លង​កាត់​ក្រុង Jeremie ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
2

មនុស្សម្នា​ឈរ​ជិត​ផ្ទះ​សម្បែង​ដែល​រង​ការ​ខូចខាត​ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew បាន​បោកបក់​ឆ្លង​កាត់​ក្រុង Jeremie ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ផ្ទះ​សម្បែង​ដែល​រង​ការ​ខូចខាត​នៅ​ភូមិ​មួយ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះសង្ឃរា Matthew បាន​បោកបក់​ឆ្លង​កាត់​ក្រុង Corail ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។
3

ផ្ទះ​សម្បែង​ដែល​រង​ការ​ខូចខាត​នៅ​ភូមិ​មួយ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះសង្ឃរា Matthew បាន​បោកបក់​ឆ្លង​កាត់​ក្រុង Corail ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

ព្រះវិហារ Saint Anne បានរង​ការ​ខូចខាត​ដោយ​ព្យុះសង្ឃរា Matthew នៅ​ Camp Perrin សង្កាត់ Les Cayes ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
4

ព្រះវិហារ Saint Anne បានរង​ការ​ខូចខាត​ដោយ​ព្យុះសង្ឃរា Matthew នៅ​ Camp Perrin សង្កាត់ Les Cayes ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

អ្នកលក់​អាហារ​តាម​ដងផ្លូវ​មួយ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew បាន​បោកបក់​មក​លើ​ក្រុង Les Cayes ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
5

អ្នកលក់​អាហារ​តាម​ដងផ្លូវ​មួយ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew បាន​បោកបក់​មក​លើ​ក្រុង Les Cayes ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ស្រ្តី​ម្នាក់​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រង​ការ​បំផ្លិចបផ្លាញ​ដោយ​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew នៅ​ក្រុង Cavaillon ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
6

ស្រ្តី​ម្នាក់​ចាកចេញ​ពី​ផ្ទះ​ដែល​ត្រូវ​បាន​រង​ការ​បំផ្លិចបផ្លាញ​ដោយ​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew នៅ​ក្រុង Cavaillon ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ជំនួយ​សង្រ្គោះ​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយអង្គការ Purse International Relief ត្រូវ​បាន​ដឹក​តាម​រថយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​មួយ​នៅ​ឯ​ព្រហាន​យន្តហោះ​នៅ​ក្រុង Port-au-Prince ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។
7

ជំនួយ​សង្រ្គោះ​ផ្តល់​ឲ្យ​ដោយអង្គការ Purse International Relief ត្រូវ​បាន​ដឹក​តាម​រថយន្ត​ដឹកជញ្ជូន​មួយ​នៅ​ឯ​ព្រហាន​យន្តហោះ​នៅ​ក្រុង Port-au-Prince ប្រទេស​ហៃទី កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ២០១៦។

បុរស​ម្នាក់​រុញ​កម្ទេចកម្ទី​ចេញ​ពី​បំពង់លូ ខណៈ​ខ្លួន​កំពុង​ធ្វើ​ការ​សម្អាត​ជិត​ស្ថានីយ៍​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​មួយ​ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះ​សង្ឃរា​ Matthew នៅ​ក្រុង Nassau កោះ​ Bahamas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។
8

បុរស​ម្នាក់​រុញ​កម្ទេចកម្ទី​ចេញ​ពី​បំពង់លូ ខណៈ​ខ្លួន​កំពុង​ធ្វើ​ការ​សម្អាត​ជិត​ស្ថានីយ៍​ប្រេង​ឥន្ធនៈ​មួយ​ បន្ទាប់​ពី​ព្យុះ​សង្ឃរា​ Matthew នៅ​ក្រុង Nassau កោះ​ Bahamas កាល​ពី​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍ ទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។

បុរស​ពីរ​នាក់​រត់​រក​កន្លែង​ជ្រក​មុន​ពេល​ព្យុះ​សង្ឃរា​ Matthew ចាប់​ផ្តើម​បោកបក់​ នៅ​ឆ្នេរ Jacksonville Beach រដ្ឋ Florida កាល​ពី​ថ្ងៃទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
9

បុរស​ពីរ​នាក់​រត់​រក​កន្លែង​ជ្រក​មុន​ពេល​ព្យុះ​សង្ឃរា​ Matthew ចាប់​ផ្តើម​បោកបក់​ នៅ​ឆ្នេរ Jacksonville Beach រដ្ឋ Florida កាល​ពី​ថ្ងៃទី០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

ដើម​ដូង​រេ​តាម​ខ្យល់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ឆ្នេរ Vero Beach រដ្ឋ Florida មុន​ពេល​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew មក​ដល់។ 
10

ដើម​ដូង​រេ​តាម​ខ្យល់​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦ នៅ​ឆ្នេរ Vero Beach រដ្ឋ Florida មុន​ពេល​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew មក​ដល់។ 

ជាមួយ​នឹង​ព្យុះ​សង្ឃរា​ Matthew ​ស្ថិត​នៅ​ឆ្ងាយ​នៅ​ឡើយ មនុស្សម្នា​ធ្វើ​ពិធី​ជប់លៀង​មួយ​នៅ​រង្គសាល Elbo Room នៅ​ក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 
11

ជាមួយ​នឹង​ព្យុះ​សង្ឃរា​ Matthew ​ស្ថិត​នៅ​ឆ្ងាយ​នៅ​ឡើយ មនុស្សម្នា​ធ្វើ​ពិធី​ជប់លៀង​មួយ​នៅ​រង្គសាល Elbo Room នៅ​ក្រុង Fort Lauderdale រដ្ឋ Florida កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​០៦ ខែ​តុលា ឆ្នាំ​២០១៦។ 

បុរស​ពីរ​នាក់​ដាក់​ផ្ទាំង​ឈើ​បិទ​រង្គសាល​មួយ​នៅ​លើ​តាម​បណ្តោយ​ឆ្នេរ Daytona រដ្ឋ Florida។ រង្គសាល​នេះ​គ្រោង​នឹង​បើក​ទទួល​អតិថិជន​អំឡុងពេល​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew។ 
12

បុរស​ពីរ​នាក់​ដាក់​ផ្ទាំង​ឈើ​បិទ​រង្គសាល​មួយ​នៅ​លើ​តាម​បណ្តោយ​ឆ្នេរ Daytona រដ្ឋ Florida។ រង្គសាល​នេះ​គ្រោង​នឹង​បើក​ទទួល​អតិថិជន​អំឡុងពេល​ព្យុះ​សង្ឃរា Matthew។ 

XS
SM
MD
LG